Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

3

SỐ

4

, THỨ NĂM NGÀY

24/1/2019

VẤN ĐỀ-SỰ KIỆN

Sáng 22/1, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Đài Tiếng nói

Việt Nam (VOV) đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2018 và

nêu phương hướng hoạt động năm 2019.

Báo cáo do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng đọc tại lễ

tổng kết nêu rõ: Năm 2018, Đài Tiếng nói Việt Nam có những

đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, tăng chất lượng, hiệu

quả công tác thông tin tuyên truyền; mở rộng các hình thức hợp

tác liên kết, xã hội hóa… phát huy tối đa các nguồn lực.

Về phát thanh, các kênh đã thực hiện khung chương trình mới

theo hướng linh hoạt tăng tính tương tác, trực tiếp trên nền tảng

công nghệ truyền thống và hiện đại. Có thêm những chương trình

mới có sức lan tỏa, lôi cuốn và hấp dẫn. Về truyền hình, Đài

THKTS VTC có hai kênh trong Top 10 các kênh truyền hình có

lượng khán giả lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, việc mua và khai thác

thành công bản quyền ASIAD đã góp phần nâng cao thương hiệu

Đài TNVN. Bên cạnh đó, Kênh Truyền hình VOVTV chuyển đổi từ

Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp sang Kênh Truyền hình

chuyên biệt Văn hóa - Du lịch (Vietnam Journey), áp dụng công

nghệ truyền hình tương tác, mang lại những trải nghiệm mới, cho

phép người dùng tương tác với chương trình đang xem.

Với mục tiêu phát triển thành tổ hợp truyền thông mạnh và hiện

đại, Đài TNVN sẵn sàng tiếp nhận Hãng Phim truyện Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài

Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, với tiêu chí “lấy

thính giả, khán giả, độc giả làm trung tâm”, Đài TNVN tiếp tục

có những đổi mới về nội dung, hình thức thông tin, trở thành cơ

quan truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, hiện đại được

công chúng yêu thích. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn

mạnh mục tiêu xây dựng thương hiệu mới của Đài TNVN theo

hướng đậm đà bản sắc văn hóa Việt và hội nhập quốc tế. Bộ

nhận diện thương hiệu Đài TNVN phải mang tính biểu tượng

cao, đẹp và mang bản sắc văn hóa Việt, có nền tảng văn hóa

Việt và chuẩn mực chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Thanh Long cho biết: Ban Tuyên giáo Trung ương biểu

dương và đánh giá cao thành tựu, thành tích Đài TNVN đạt

được trong năm 2018, tiếp tục là cơ quan báo chí đáng tin cậy

của người dân Việt Nam. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung

ương cũng cho rằng, báo chí cần bắt nhịp và tận dụng cách

mạng 4.0, nhất là với báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để báo chí phát triển.

HOÀNG LÊ

Ngày 22/1, tại Trung

tâm Phát thanh Quốc

gia, đại diện lãnh đạo

Đài Đài Tiếng nói Việt

Nam (VOV) đã công bố

Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ về việc

bổ nhiệm ông Ngô Minh

Hiển giữ chức Phó Tổng

Giám đốc Đài Tiếng nói

Việt Nam.

Theo Quyết định của

Thủ tướng Chính phủ, ông Ngô Minh Hiển, Trưởng Ban Tổ chức

Cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) được bổ nhiệm giữ

chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN từ ngày 19/1/2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn

Thế Kỷ đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Ngô

Minh Hiển.

Ông Ngô Minh Hiển sinh năm 1975, từng làm Trưởng Ban

Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trước khi được

bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

P.V

ĐàiTiếngnóiViệtNam

-ThươnghiệugắnvớibảnsắcViệt

ÔngNgôMinhHiểnđượcbổnhiệm

PhóTổnggiámđốcĐàiTiếngnóiViệtNam

n

LạI HOA

Việcsànglọc,đưarakhỏiĐảngnhữngđảng

viênvi phạmđược nhândânhết sức đồng

tình,ủnghộ.Nếulàmtốtsẽkhắcphụcđược

tình trạng “đông nhưng không mạnh”,

“hữudanhvôthực”.

N

ghị quyết Đại hội 12 và Nghị quyết

Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ:

“Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng

những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ

Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Thực hiện

Nghị quyết, cấp ủy thường xuyên, nghiêm

túc rà soát, sàng lọc, đưa những người không

còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Từ năm 2011 - 2017, toàn Đảng đã sàng

lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên

50.938 đảng viên, trong đó xóa tên do vi

phạm 38.519 đảng viên, chưa kể 12.499

đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Đó

là những đảng viên vi phạm quy định, điều

lệ Đảng hoặc có những vi phạm xảy ra rất

nghiêm trọng, gây hậu quả lớn về kinh tế, xã

hội và môi trường. Việc sàng lọc, đưa ra khỏi

Đảng các đảng viên vi phạm được nhân dân

hết sức đồng tình, ủng hộ. Ông Bùi Đức

Thiện, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Đảng ủy giao thông 2 cho rằng: Phẩm chất

của người đảng viên là thống nhất giữa đạo

đức và tài năng. Người đảng viên không

bằng quần chúng bình thường thì không nên

để trong Đảng.

Điều lệ Đảng đã khẳng định “Đảng Cộng

sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về

chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên

đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng

cao năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng”.

Thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ

thị của Trung ương, việc kết nạp cũng như rà

soát, sàng lọc đưa những người không còn

đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng được tiến

hành thường xuyên, góp phần làm trong sạch

đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực, sức

chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ngọc,

thành viên Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội

thì công tác rà soát, sàng lọc, đưa những

người không còn đủ tư cách đảng viên ra

khỏi Đảng chưa kịp thời, nhiều nơi còn lúng

túng, chỉ đạo thiếu thường xuyên; tình trạng

suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa

được ngăn chặn, đẩy lùi. Cần thực hiện tốt

việc phân công và kiểm tra đảng viên thực

hiện nhiệm vụ, qua đó rà soát và kiên quyết

đưa ra khỏi Đảng đối với những đảng viên

giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện

nhiệm vụ đảng viên đã được chi bộ giáo dục

nhiều lần mà không tiến bộ.

Việc quản lý chặt đảng viên, bảo đảm

nắm chắc số lượng, chất lượng và biến động

đội ngũ đảng viên cũng là việc làm quan

trọng. Việc xét cho đảng viên miễn công tác

và sinh hoạt Đảng phải chặt chẽ, đúng quy

định. Đối với đảng viên thường xuyên xa nơi

cư trú, xin miễn sinh hoạt đảng nhiều lần thì

cần xem xét nếu thấy đảng viên đó không

còn thiết tha với Đảng thì đưa ra khỏi Đảng.

Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng

viên phải tốt. Muốn vậy phải làm tốt công tác

giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử

lý những đảng viên vi phạm, chống cho được

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự

chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ đảng viên, sức chiến đấu và năng

lực lãnh đạo cách mạng của Đảng, Ban Tổ

chức Trung ương đã trình Ban Bí thư và

chuẩn bị ban hành Chỉ thị “Nâng cao chất

lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và

đưa ngay những người không còn đủ tư cách

đảng viên ra khỏi Đảng”. Tại cuộc họp cho

ý kiến về dự thảo Chỉ thị này, ngày

18/12/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng đề nghị khắc phục cho

được tình trạng “đông nhưng không mạnh”,

“hữu danh vô thực”. Do vậy, yêu cầu đặt ra

là phải nâng cao chất lượng đảng viên.

Những người không còn đủ tư cách, động cơ

không trong sáng, “vào Đảng không phải để

chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên

lương, thăng quan tiến chức...” thì cần phải

kiên quyết sàng lọc ra khỏi Đảng.

n

Sàng lọc đảng viên - khắc phục

tình trạng “đông nhưng không mạnh”

Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt.

NGUỒN ẢNH: QĐND