Previous Page  7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 20 Next Page
Page Background

7

SỐ

4

, THỨ NĂM NGÀY

24/1/2019

KINH TẾ

n

THU THÙY

Năm 2018 thị trường bất động sản

Việt Nam khá tươi sáng khi không

xảy ra“bong bóng”, thị trường phát

triển tốt. Thực tế đó hứa hẹn gì cho

năm2019?

Bất động sản 2018

nhiều khởi sắc

Vậy là điều mà nhiều chuyên gia

kinh tế lo ngại vào nửa cuối năm 2018

đã không xảy ra: bất chấp quy luật 10

năm, 2018 là một năm bình ổn tương

đối của thị trường bất động sản (BĐS)

Việt Nam. Thị trường thoát khỏi tình

trạng giao dịch trầm lắng đã kéo dài vài

năm qua. Giá bất động sản nhích nhẹ

nhưng không tạo nên sốt giá, “bong

bóng” ảo…

Năm 2018, tăng trưởng trong lĩnh

vực kinh doanh bất động sản khoảng

4%. Các doanh nghiệp đã hoàn thành

khoảng 58 triệu m

2

nhà ở, đưa diện tích

bình quân nhà ở toàn quốc lên 24m

2

sàn/người, tăng 0,6m

2

sàn/người so với

2017. Các chương trình nhà ở phục vụ

an sinh xã hội thực hiện cơ bản đúng tiến

độ. Đặc biệt Chính phủ và Quốc hội đã

bố trí đủ vốn để thực hiện dứt điểm

Chương trình nhà ở cho người có công.

Cả nước cũng đã hoàn thành khoảng

5.800 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích

sàn khoảng 290.000 m2.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành và trình

Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đánh giá

tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các

giải pháp thị trường, cơ chế chính sách

quản lý để thúc đẩy thị trường bất động

sản phát triển ổn định, lành mạnh”, dự

thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

về một số giải pháp thúc đẩy thị trường

bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu

quả. Bộ Xây dựng cũng đang tiếp tục

nghiên cứu, xây dựng Đề án “An ninh

kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị

trường bất động sản” (dự kiến hoàn

thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong

năm 2019).

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban

hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về tăng

cường quản lý, sử dụng nhà chung cư,

trong đó giao cho Bộ Xây dựng, Bộ

Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường và

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương thực hiện một số giải pháp

nhằm tăng cường công tác quản lý nhà

nước đối với việc quản lý, sử dụng, vận

hành nhà chung cư và khắc phục kịp thời

các hạn chế, bất cập trong thời gian qua.

Cần khung pháp lý

cho những sản phẩmmới

Tuy vậy, năm 2018 vẫn để lại

những vấn đề cần giải quyết triệt để

trong năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc

Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất

động sản Việt Nam - phân tích: “Các

nhà đầu tư đang chờ đợi những điều

chỉnh chính sách của nhà nước hoàn

thiện tính pháp lý để đảm bảo phân

khúc này phát triển trong tương lai.

Cần sớm ban hành quy định về phân

khúc condotel để tránh những rủi ro

trong quá trình đầu tư phát triển và khai

thác”.

Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục

trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường

bất động sản, Bộ Xây dựng - thì BĐS

nghỉ dưỡng (condotel) đã được quy định

rất rõ trong Luật Du lịch 2017 với tên gọi

“căn hộ du lịch”. Luật Du lịch 2005 cũng

đã đề cập loại hình này nhưng quy

chuẩn, tiêu chuẩn chưa cụ thể. “Bản chất

căn hộ du lịch là một loại khách sạn dạng

căn hộ. Đối với công trình thương mại

dịch vụ nói chung, bao gồm cả căn hộ du

lịch, theo luật Đất đai thì chỉ được giao

đất hoặc thuê đất có thời hạn, cho nên

khách hàng mua căn hộ du lịch này thì

phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất có thời hạn. Tuy nhiên thời gian

qua một số chủ đầu tư và một số địa

phương do không nắm rõ các quy định

của pháp luật nên đã cấp không đúng

quy định theo Luật Đất đai. Vì vậy, Thủ

tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây

dựng phải nghiên cứu khẩn trương ban

hành bổ sung sửa đổi tiêu chuẩn, quy

chuẩn liên quan đến căn hộ du lịch và

căn hộ văn phòng. Bộ Tài nguyên và

môi trường nghiên cứu hướng dẫn ban

hành văn bản quy định chế độ sử dụng

đất đối với căn hộ du lịch, căn hộ văn

phòng. Hướng dẫn việc cấp giấy chứng

nhận này cho các địa phương và các tổ

chức, cá nhân có liên quan theo đúng

quy định của pháp luật” - ông Ninh đề

xuất.

Một vấn đề cũng trở nên nóng bỏng

thời gian qua là tranh chấp chung cư và

vai trò của ban quản trị các chung cư.

Các tòa chung cư hiện tại vốn có 5 chủ

thể liên quan là: cơ quan quản lý nhà

nước, chủ đầu tư, ban quản trị (BQT),

doanh nghiệp dịch vụ và các chủ sở

hữu. Theo nguyên tắc BQT đại diện

cho các chủ sở hữu, do các chủ sở hữu

bầu lên, vì vậy tòa nhà nào lựa chọn

được đúng người vào BQT thì BQT sẽ

thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của

mình. Trước ý kiến đề xuất nên thành

lập doanh nghiệp công ích làm công tác

quản trị, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu

và đề xuất lên các cơ quan có thẩm

quyền trong thời gian tới.

Năm 2019 Bộ Xây dựng xác định

phân khúc khuyến khích phát triển là

nhà ở trung bình, nhà ở xã hội. Để làm

được điều đó, cần tiếp tục phối hợp,

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về

vốn, cơ chế chính sách, nhất là nguồn

vốn cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối

với người có công với cách mạng và

phát triển nhà ở xã hội. Phấn đấu năm

2019 diện tích bình quân nhà ở toàn

quốc đạt khoảng 24,5m

2

sàn/người.

n

Bấtđộngsản2019

cầngiảiphápquảnlýmới

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam

vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 7 đánh giá tình hình phát

triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên

minh HTX Việt Nam năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm

2019; kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam

và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2018, cả nước có 22.456 HTX, trong đó có

13.712 HTX nông nghiệp, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả

gần 50%; 7.563 HTX phi nông nghiệp, hoạt động có

hiệu quả hơn 60%; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân với tỉ

lệ hoạt động hiệu quả chiếm đa số. Cả nước có 74 liên

hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố; 103.435 tổ hợp tác đăng

ký hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó

Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban

Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX yêu cầu:

“Trước đây, khi xét một xã được công nhận nông thôn

mới hay không, thì theo tiêu chí cũ là phải có một mô

hình kinh tế hợp tác hiệu quả. 19 tiêu chí đã thay đổi,

đó là dứt khoát phải có một hợp tác xã làm ăn có hiệu

quả. Sắp tới phải nhấn mạnh thêm, rà soát kỹ là có

đúng là có một hợp tác xã làm ăn hiệu quả hay không?

Còn nếu lập ra hình thức, để đối phó thì không công

nhận, bởi vì đây là lõi của vấn đề thuộc tiêu chí tổ chức

sản xuất, việc làm và đời sống”.

Cũng nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức

Lễ khai trương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu

tư và Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam -

phiên bản mới; thảo luận, cho ý kiến về các chuyên đề,

sự kiện quan trọng phục vụ phát triển khu vực kinh tế

hợp tác, HTX.

THU THÙY

LiênminhHợptácxãViệtNamđónHuânchươngLaođộnghạngnhất

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu

chỉ đạo Hội nghị.

Doanh số thị trường BĐS tăng

4,12% so với cùng kỳ; số doanh

nghiệp bất động sản đăng ký mới

3.300 doanh nghiệp tăng 44,2%.

Tổng vốn đầu tư vào các dự án bất

động sản đang triển khai đạt

khoảng 3,5 - 4 triệu tỷ đồng. Tính

đến ngày 20/12/2018, tổng giá trị

tồn kho bất động sản còn khoảng

22.825 tỷ đồng, so với lúc đỉnh

điểm ở Quý I/2013 đã giảm

105.723 tỷ đồng (giảm 82,24%).

Năm 2018 đã không xảy ra “bong bóng” trên thị trường bất động sản.

ẢNH: TRUBE