Previous Page  29 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 40 Next Page
Page Background

n

ĐÀM MINH

Được xác định làmột trong những

Trung tâm tiểu vùng của 14 tỉnh

miền núi Trung du Bắc bộ và trọng

điểm kinh tế của 6 tỉnh vùng Tây

Bắc, những nămgần đây, tỉnh Yên

Bái xây dựng đượcmôi trường đầu

tưthânthiện,nhằmthuhútcácnhà

đầutư.

Tạo thuận lợi tối đa

cho doanh nghiệp đầu tư

Trước đây, khi nhắc đến Yên Bái,

nhiều nhà đầu tư vẫn e ngại đây là địa

phương miền núi còn nhiều khó khăn,

địa bàn hiểm trở, thiếu thốn tài

nguyên và nguồn nhân lực có chất

lượng. Nhưng các nhà đầu tư nay đã

dần thay đổi cái nhìn về tỉnh Yên Bái

bởi tỉnh đã đẩy mạnh cải cách, đơn

giản hóa thủ tục hành chính; triển

khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ các cơ

chế, chính sách để huy động tối đa

các nguồn lực từ các thành phần kinh

tế ngoài Nhà nước để đầu tư xây

dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát

triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, Yên Bái luôn

đảm bảo tốt môi trường an ninh chính

trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thuận

lợi cho các nhà đầu tư yên tâm trong

sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, lãnh đạo

tỉnh đã chú trọng cải thiện mạnh mẽ

môi trường đầu tư kinh doanh từ khâu

quy hoạch phát triển kinh tế, chuẩn bị

nguồn nhân lực, đưa ra nhiều ưu đãi

cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ

thẩm quyền của địa phương.

Công tác tuyên truyền, quảng bá,

giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của

tỉnh luôn được quan tâm, chỉ đạo sát

sao, tổ chức dưới nhiều hình thức như

tham dự các hội nghị, diễn đàn hành

lang kinh tế tiểu vùng Sông Mê Kông

mở rộng tại Côn Minh - Trung Quốc,

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam -

Hàn Quốc, hội thảo Xúc tiến đầu tư

trong lĩnh vực công nghiệp chế biến

thực phẩm... để giới thiệu, quảng bá

môi trường và cơ hội kinh doanh, đầu

tư của Yên Bái tới các doanh nghiệp

và nhà đầu tư, mở rộng thị trường tiêu

thụ các sản phẩm chủ lực, có thế

mạnh của tỉnh.

Công tác xúc tiến đầu tư đạt được

nhiều kết quả nổi bật, liên tục đổi mới

về nội dung và hình thức để tiếp cận,

cung cấp thông tin đầy đủ nhất đến

nhà đầu tư, qua đó số lượng nhà đầu

tư đến với Yên Bái tăng nhanh, tạo

bước chuyển biến mới về hợp tác và

thu hút đầu tư.

Với những giải pháp kể trên, thời

gian qua, Yên Bái đã tương đối thành

công trong việc kêu gọi các dự án đầu

tư vào tỉnh. Trong năm 2018, có 35

dự án đầu tư được cấp mới Quyết

định chủ trương đầu tư, Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn

đăng ký đầu tư là 916,3 tỷ đồng và

1,0 triệu USD.

Tính đến hết năm 2018, trên địa

bàn tỉnhYên Bái có 462 dự án với tổng

vốn đầu tư đăng ký khoảng 60.607 tỷ

đồng và 434,4 triệu USD đã được tỉnh

cấp Quyết định chủ trương đầu tư và

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dự án đã hoàn thành đầu tư đi

vào hoạt động đã phát huy hiệu quả

trong kinh doanh, đem lại hiệu quả

kinh tế - xã hội cho tỉnh và lợi ích thiết

thực cho nhà đầu tư, góp phần quan

trọng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất giải

quyết nhiều việc làm cho địa phương.

Cải thiệnmôi trường đầu

tư thân thiện

Tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế

hoạch hành động triển khai thực hiện

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của

Chính phủ về tiếp tục thực hiện

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện

môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng

cao năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái

năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trao đổi với phóng viên, ông

Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế

hoạch và Đầu tư cho biết: Thời gian

qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

đã tích cực triển khai thực hiện các Chỉ

thị, Nghị quyết của Trung ương, của

tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức trong Đảng bộ nghiên cứu,

học tập và cụ thể hóa trong công tác

chuyên môn của cơ quan, góp phần

thực hiện thắng lợi các mục tiêu của

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Yên Bái, cụ thể trên một số lĩnh vực

như: công tác tham mưu phát triển

kinh tế - xã hội, xây dựng cơ chế,

chính sách; công tác quy hoạch, kế

hoạch; công tác sắp xếp đổi mới doanh

nghiệp nhà nước; hỗ trợ phát triển

kinh tế tập thể, tư nhân và hoạt động

xúc tiến đầu tư…

Trước đó, phát biểu chỉ đạo hội

nghị Tổng kết ngành kế hoạch và đầu

tư năm 2017, ông Đỗ Đức Duy - Chủ

tịch UBND tỉnh từng nhấn mạnh 3

khâu đột phá chính mà cán bộ, công

chức, viên chức của ngành cần bám

sát: Cải cách hành chính, thu hút đầu

tư; tập trung phát triển hạ tầng kinh

tế - xã hội, nhất là giao thông; đào

tạo; phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu

tư, hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm

Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc

tiến đầu tư cũng được đổi mới và nâng

cao hiệu quả thông qua các ấn phẩm về

công tác tuyên truyền, quảng bá giới

thiệu về hình ảnh, tiềm năng thế mạnh,

môi trường đầu tư kinh doanh, chính

sách ưu đãi đầu tư của tỉnh và chương

trình “Cà phê doanh nhân” định kỳ

hằng tháng đã giúp tháo gỡ và giải

quyết những khó khăn, vướng mắc cho

doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện tốt

cam kết giữa tỉnh Yên Bái với Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(VCCI) về tạo lập môi trường kinh

doanh thuận lợi cho các DN theo Nghị

quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; tư

vấn, hỗ trợ DN từ lúc khởi sự đến quá

trình hoạt động sản xuất kinh doanh,

tìm kiếm cơ hội đầu tư; tạo động lực,

thúc đẩy, động viên các DN đẩy mạnh

sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2018, tỉnh đã tổ chức

5 buổi gặp mặt thông qua chương

trình “Cà phê doanh nhân” được tổ

chức tại thành phố Yên Bái, huyện

Văn Chấn, huyện Lục Yên, huyện

Yên Bình với 33 ý kiến, kiến nghị của

DN. Các nội dung kiến nghị, phản

ánh của DN qua từng tháng đã được

các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo

các ngành tiếp thu, giải quyết và xử

lý trực tiếp với sự đồng thuận của

doanh nghiệp, một số kiến nghị vượt

quá thẩm quyền của tỉnh đã được các

cơ quan báo cáo các bộ, ngành có

hướng giải quyết. Đây được coi là

một kênh kết nối giữa DN với các cấp

chính quyền, các ngành quản lý và

giữa DN với DN.

Với phương châm “Sự thành công

của doanh nghiệp là thành công của

tỉnh”, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành

luôn theo sát và đồng hành cùng DN,

quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều

kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển

của các doanh nghiệp; coi trọng sự

phát triển và bình đẳng giữa các

thành phần kinh tế, xây dựng doanh

nghiệp phát triển bền vững. Sự tận

tâm đối với doanh nghiệp của tỉnh

Yên Bái cũng chính là yếu tố tạo ra

“vận hội” lớn để phát triển kinh tế,

thu hút đầu tư thành công của tỉnh.

n

29

KINH TẾ-XÃ HỘI

SỐ

17-18

, NGÀY

25/04/2019

Ngày 27/3/2019,

tỉnh Yên Bái đã tổ

chức Hội nghị gặp

mặt doanh nghiệp, nhà đầu

tư để biểu dương và ghi

nhận những đóng góp của

cộng đồng doanh nghiệp,

các doanh nhân đối với sự

phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh. Qua đó, khen

thưởng 10 doanh nghiệp,

hợp tác xã có thành tích

xuất sắc năm 2018, trao

Quyết định chủ trương đầu

tư cho 5 nhà đầu tư.

Trong đó có các nhà đầu

tư lớn như: Tập đoàn TH,

Tập đoàn Alphanam, Tập

đoàn Cường Thịnh Thi…

với tổng vốn đầu tư đăng

ký 9.249 tỷ đồng, ký Biên

bản ghi nhớ với 09 nhà

đầu tư thực hiện 11 dự án

trong tỉnh.

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với các nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh và chính sách thu hút

đầu tư của tỉnh Yên Bái.

Vận hội mới để Yên Bái phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.