Previous Page  30 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 40 Next Page
Page Background

30

KINH TẾ-XÃ HỘI

SỐ

17-18

, NGÀY

25/04/2019

n

ĐÀM TRượNG

Trở thành Thành phố từ ngày

1/3/2019, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải

Dương góp phần thu hút các nhà

đầu tư đến khu vực và là điểmđến

ấntượngvớidukhách.

T

hị xã Chí Linh được Ủy ban

Thường vụ Quốc hội thông

qua Nghị quyết nâng cấp trở

thành Thành phố kể từ 1/3/2019.

Trong chiến lược phát triển kinh tế

tỉnh Hải Dương, Chí Linh được xác

định là đô thị động lực, trung tâm

kinh tế, văn hóa thương mại, du lịch

và công nghiệp của tỉnh, giữ vị trí

chiến lược quan trọng của vùng đồng

bằng sông Hồng và cả nước. Với lợi

thế, tiềm năng của mình, cùng những

nỗ lực và thành tựu to lớn đã đạt được

trong thời gian qua, việc thị xã Chí

Linh lên thành phố là cần thiết và

xứng đáng. Đây cũng là hạt nhân tác

động mạnh mẽ đến quá trình đô thị

hóa của thị xã Chí Linh nói riêng, của

tỉnh Hải Dương và các vùng lân cận

nói chung, góp phần thu hút các nhà

đầu tư đến khu vực.

Ngay từ khi chuẩn bị sẵn sàng để

lên thành phố, thị xã Chí Linh đã

khoác lên mình một diện mạo mới,

một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt

như quy hoạch đô thị, giao thông,

điện, cây xanh, môi trường, cải cách

hành chính, tăng trưởng tốc độ phát

triển kinh tế...

Về công nghiệp, xây dựng của thị

xã Chí Linh tăng trưởng khá nhanh

và là ngành kinh tế chủ lực. Năm

2018, giá trị sản xuất toàn ngành

công nghiệp đạt 10.045 tỷ đồng (giá

so sánh năm 2010), bình quân hằng

năm tăng 7,5% (mục tiêu đại hội:

tăng 7,3%/năm).

Dịch vụ phát triển mạnh, nhiều

ngành có mức tăng trưởng cao. Giá

trị sản xuất toàn ngành tăng

15%/năm. Quy mô và chất lượng một

số ngành tăng nhanh, như: bưu chính

viễn thông, vận tải, bảo hiểm, ăn

uống, khách sạn nhà hàng, truyền

hình.v.v... Từ đó đã hình thành một số

loại hình dịch vụ chất lượng cao, đáp

ứng nhu cầu sản xuất và đời sống

nhân dân.

Nông nghiệp phát triển ổn định,

hiệu quả sản xuất được nâng lên. Giá

trị sản xuất toàn ngành năm 2018 đạt

2.108 tỷ đồng (theo giá cố định năm

2010), tốc độ tăng trưởng bình quân

đạt 5,6%/năm

Bên cạnh đó, về giao thông, đô

thị, Chí Linh đã có những bước

chuyển biến mạnh mẽ, tạo nên diện

mạo đẹp đẽ cho một thành phố trẻ

trong tương lai. Cụ thể, công tác giải

phóng mặt bằng, triển khai các dự án,

đặc biệt là các dự án về xây dựng

đường giao thông được triển khai

quyết liệt từ đầu năm 2018 như cải

tạo, nâng cấp đường 183 cũ, xã Đồng

Lạc, thị xã Chí Linh; dự án đường

giao thông kết nối đường Nguyễn

Huệ (phường Sao Đỏ) với đường 398

(trường THCS Chu Văn An); đường

Thanh Xuân, phường Phả Lại; dự án

đường kết nối từ quốc lộ 18 với trung

tâm xã Cổ Thành….

Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị

cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Các tuyến đường quốc lộ 18, quốc lộ

37, tuyến phố trung tâm, tuyến phố

chính tại các xã, phường được đầu tư

làm block, rãnh thoát nước, vỉa hè, cây

xanh, ánh sáng, tạo cảnh quan xanh,

sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân

dân và du khách.

Công ty Cổ phần Giao thông và

Môi trường Đô thị Chí Linh luôn tham

gia tích cực, hiệu quả những hoạt động

này. Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ

tịch HĐQT Công ty cho biết: Với chức

năng, ngành nghề chính là xây dựng,

bảo dưỡng, duy tu các công trình kỹ

thuật hạ tầng; san lấp mặt bằng; xây

dựng quản lý, khai thác công trình

công cộng; thu gom xử lý rác thải sinh

hoạt, kinh doanh tái chế phế liệu, sản

xuất phân hữu cơ; quản lý khai thác

công viên, quảng trường, cây xanh

đường phố… thời gian qua, vượt qua

nhiều khó khăn, được sự quan tâm và

tạo điều kiện của cấp trên, trong đó có

sự chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND,

UBND thành phố Chí Linh, tập thể

cán bộ, kỹ sư, công nhân công ty luôn

cố gắng, nỗ lực nhằm hoàn thành khối

lượng công việc thành phố giao cho.

Đồng thời đem lại dịch vụ chất lượng

cao, tạo sự hài lòng, tin tưởng của

người dân về dịch vụ, tạo cảnh quan

Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần để thành

phố Chí Linh là điểm đến ấn tượng với

du khách.

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư

đồng bộ hiện đại, cơ sở hạ tầng để

đảm bảo tiến trình hội nhập diễn ra

mạnh mẽ, hiệu quả, Chí Linh đặc biệt

chú trọng đến việc cải cách thủ tục

hành chính, tạo cơ chế thông thoáng

thu hút doanh nghiệp đầu tư. Năm

2018, Chí Linh đã xây dựng và triển

khai Kế hoạch cải cách hành chính

tới các phòng quản lý nhà nước, các

đơn vị sự nghiệp và UBND các xã.

Đồng thời tiếp tục xây dựng và triển

khai Kế hoạch thực hiện và nâng cao

hiệu quả của cơ chế “một cửa”, “một

cửa liên thông”.

Bằng việc đẩy mạnh cải cách thủ

tục hành chính, thành phố Chí Linh

đang thực hiện theo tinh thần mà Thủ

tướng Chính phủ yêu cầu đó là xây

dựng Chính phủ kiến tạo nhằm tạo

mọi điều kiện để tổ chức, cá nhân,

doanh nghiệp và người dân tham gia

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng

đất nước.

Nhờ những chính sách đổi mới,

khuyến khích đầu tư, như giảm bớt,

đơn giản các thủ tục hành chính, ưu

đãi về thuế, những năm qua, tỉnh Hải

Dương nói chung, thành phố Chí

Linh nói riêng đã trở thành điểm đến

của nhiều nhà đầu tư chiến lược, đưa

Chí Linh trở thành điểm sáng thu hút

đầu tư của tỉnh Hải Dương và khu

vực phía Bắc.

n

“Với chức năng , ngành

nghề chính là xây dựng ,

bảo dưỡng , duy tu các

công trình kỹ thuật hạ

tầng; san lấp mặt bằng;

xây dựng quản lý, khai

thác công trình công

cộng; thu gop xử lý rác

thải sinh hoạt, kinh

doanh tái chế phế liệu,

sản xuất phân hữu cơ;

quản lý khai thác công

viên, quảng trường , cây

xanh đường phố… đồng

thời được sự quan tâm,

chỉ đạo và tạo điều kiện

của Đảng bộ, HĐND,

UBND thành phố Chí

Linh, Công ty Cổ phần

Giao thông và Môi

trường Đô thị Chí Linh

luôn nỗ lực nhằm hoàn

thành công việc thành

phố giao cho. Đồng thời

đem lại dịch vụ chất

lượng cao, tạo sự hài

lòng , tin tưởng của

người dân về dịch vụ,

tạo cảnh quan Xanh -

Sạch - Đẹp, góp phần để

thành phố Chí Linh là

điểm đến ấn tượng với

du khách”.

ÔngNguyễnTrungThành,

Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần

Giao thông vàMôi trường

Đô thị Chí Linh.

THÀNHPHỐ“TRẺ”CHÍ LINH:

Lợi thếvàtiềmnăngthuhútđầutư

Một góc trung tâm thành phố Chí Linh.

ẢNH: TRUBE