Previous Page  2 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 20 Next Page
Page Background

2

SỐ

34

, THỨ NĂM NGÀY

22/8/2019

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

n

Vũ DũNG

Chủ tịchHồ Chí Minh là biểu tượng

sáng ngời về đạo đức Cách mạng -

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

nhấnmạnh.

Cả dân tộc ta làmột rừng

hoa đẹp

Sáng 19/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên

giáo Trung ương tổ chức chương trình

Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu

biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm

2019 với tên gọi:

Hồ Chí Minh - Hành

trình khát vọng

.

Chương trình giao lưu là sự kiện

nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ

Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban

Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh. Sự kiện

diễn ra vào dịp sơ kết 3 năm thực hiện

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 50

năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch

Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thủ

tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,

với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh

là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách

mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng

trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của

Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay

và mai sau di sản tinh thần vô cùng quý

báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo

đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí

Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Nhắc lại lúc sinh thời, Bác Hồ rất

quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng

và nêu gương người tốt, việc tốt. Người

từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc

tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là

một rừng hoa đẹp”. Thủ tướng cho rằng,

những lời dạy của Người đến nay vẫn

còn nguyên giá trị. Những mong muốn

của Người luôn luôn là động lực phấn

đấu và hành động của mỗi chúng ta.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng,

thường xuyên và lâu dài của các tổ

chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ

chức chính trị - xã hội, các cơ quan,

đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên,

góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ

thống chính trị trong sạch, vững mạnh,

xây dựng văn hóa, con người Việt Nam

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

của đất nước.

Trong thời gian qua, việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị

quyết Trung ương 4 khóa XII về xây

dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được

nhiều kết quả quan trọng, bước đầu

ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống và những

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển

hóa” trong nội bộ. Nội dung sinh hoạt

chính trị, văn hóa quan trọng này ngày

càng sâu rộng, trở thành công việc

thường xuyên, tự giác, thiết thân của

mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn

vị, địa phương”.

Thủ tướng đánh giá, kết quả của việc

học tập và làm theo tấm gương của Bác

đã góp phần quan trọng vào việc xây

dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố

nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn

xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về

việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn

quân ta hăng hái phấn đấu, thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc.

Chúc mừng và biểu dương các tập

thể, cá nhân đại diện cho các điển hình

tiêu biểu, Thủ tướng cho rằng, thông

qua các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những

tấm gương sáng trong học tập và làm

theo Bác, những câu chuyện cảm động

về tình yêu quê hương, đất nước, yêu

thương con người, về đạo đức cách

mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công,

vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã

hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội

nhập quốc tế của đất nước, góp phần

khẳng định, nâng cao vị thế của Việt

Nam trên trường quốc tế, để chúng ta

sớm “sánh vai với các cường quốc năm

châu” như Bác Hồ hằng mong ước.

Nhớ lời Di chúc,

theo chânBác

Trong thời gian tới, để việc học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao

hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình

tiên tiến, nhiều nhân tố mới, bài học hay,

Thủ tướng cho rằng, cần làm thật tốt

công tác tuyên truyền, giáo dục để cùng

nhau nhận thức sâu sắc hơn về những

nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong

cách của Người thật sự trở thành một

nền tảng tinh thần vững chắc của đời

sống xã hội, của nền văn hóa và con

người Việt Nam.

Nhắn nhủ đến các tấm gương điển

hình tiêu biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân

Phúc nói: “Buổi giao lưu điển hình tiêu

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm

nay là một hoạt động thiết thực nhân dịp

50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng

của Người, như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Nhớ lời di chúc, theo chân Bác/ Lên

những tầng cao, thẳng cánh bay”. Đảng,

Nhà nước tin tưởng rằng, các tập thể, cá

nhân điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay

sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt

được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để

gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng

thêm nhiều điển hình tiêu biểu, xứng

đáng là tấm gương để mọi người noi

theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của

Bác Hồ, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh

mẽ trong toàn xã hội, trong mỗi ngành,

địa phương, đơn vị và mỗi gia đình

chúng ta.

Tại buổi giao lưu, các tấm gương

tiêu biểu ở các lứa tuổi khác nhau cũng

đã chia sẻ sinh động về việc học tập, làm

theo tấm gương, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc

sống. Đó là người phi công xứng danh

anh Bộ đội cụ Hồ có hàng nghìn giờ bay

huấn luyện và cứu hộ an toàn; đó là chủ

tịch xã với nhiều thành tích trong công

tác chính quyền tại địa phương; đó còn

là gương mặt trẻ có nhiều ý tưởng sáng

tạo khởi nghiệp thành công, hay là

người nông dân không chỉ làm sản xuất,

kinh doanh giỏi mà còn làm từ thiện

giúp đỡ cho người nghèo và các bệnh

nhân có hoàn cảnh khó khăn...

n

n

MIC

- Dậy, dậy mau! Ông đi với tôi ra

ngoài này làm tách cafe cho tỉnh ngủ,

tôi có chuyện muốn nói với ông.

- Chỗ đầu ngõ à, thôi chả dại, ngồi

đó lỡ dây điện đứt xuống như ở Sài Gòn

thì cáo phó về tận nhà. Tôi nghèo thật,

nhưng cũng có cafe tại nhà để mời ông.

Nào, có chuyện gì ông nói đi, tôi đang

nghe đây.

- Ông có biết pha cafe không? Hay

là nếu ông sợ ngồi quán cóc đầu ngõ

dây điện chằng chịt thì tôi chở ông ra

ngã năm, chỗ đó nhiều quán rộng rãi,

cafe ngon.

- Tôi chả đi, lỡ va chạm với đứa côn

đồ nào đó mà nó lấy mũ bảo hiểm nó

đánh thì tôi với ông chết tại chỗ…

- Ờ nhỉ, ông nói làm tôi nhớ ra vụ

này vừa xảy ra ở Bình Dương. Mà lạ

thật, nhìn cái xe máy nằm ở đó có thể

thấy là va chạm nhẹ thôi, can cớ gì mà

nó đánh chết người ta? Thật, không sao

hiểu nổi!

- Có gì khó hiểu đâu, tất cả là do

cái nghèo!

- Ông suy diễn kiểu gì vậy?

- Thì đó, chính vì cái nghèo nên

trong Sài Gòn và ngay tại Thủ đô đây

người ta vẫn bán cafe ở quán cóc đầu

ngõ, trên đầu là dây điện và các loại

dây rợ chằng chịt, bùng nhùng, chỉ hẹn

giờ quật xuống. Chính vì cái nghèo mà

ra đường ai cũng muốn đi nhanh cho

được việc, ai cũng nghĩ đường là của

riêng mình nên va chạm nhẹ đã làm họ

nổi xung, sẵn sàng dùng vũ lực gây

thương vong…

- Ông nói có lý, nhưng hơi quy chụp.

Những trường hợp cụ thể ấy là họ mạo

danh cái nghèo thôi!

- Tôi chưa hiểu ý ông?

- Để tôi phân tích cho ông rõ, này

nhé, cái nghèo không phải là lý do của

những vụ việc như tôi với ông vừa nói!

Cái nghèo, trong cả nhận thức và thực

tiễn, nó vốn là động lực để con người ta

vươn lên làm những điều tốt đẹp cho

bản thân, cho cộng đồng và xã hội. Ví

dụ điển hình là ông cha chúng mình

nghèo lắm, nhưng đã cùng nhau làm

cuộc cách mạng tháng Tám long trời lở

đất, để tôi với ông và con cháu chúng ta

có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay.

- Tôi hiểu rồi, ông không cần lên lớp

nữa. Nhưng nghèo như ông cha ta ngày

trước mới làm cách mạng được, chứ

những kẻ mạo danh cái nghèo như ông

nói thì chỉ phá hoại, chúng đã và đang

làm oan cái nghèo!

- Đến lượt tôi chưa hiểu ý ông?

- Cái này không cần phân tích, ông

cứ nhìn thực tế là thấy ngay. Ví dụ thôi

nhé, nhà ở xã hội bán cho người nghèo

mà ở đó ai cũng đòi có chỗ để ô-tô,

nhiều căn hộ cải tạo thành homestay

cho khách du lịch thuê kiếm tiền…

- Thôi thôi, tôi thấy rồi, ông không

cần ví dụ thêm nữa! Thật đúng là, cái

bọn này, chúng nó đang… làm oan

cái nghèo.

n

Làm oan cái nghèo

THỦTƯỚNGCHÍNHPHỦNGUYỄNXUÂNPHÚC:

Học tập và làm theo Bác phải tự giác và thường xuyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao phần thưởng cho các tấm gương tiêu biểu.