Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

Tổng biên tập:

ĐẶNG QUANG THƯƠNG

Phó Tổng biên tập:

LÊ NHƯ

GIANG TRUNG SƠN

Thư ký tòa soạn:

Minh Huệ

Mỹ thuật:

Hoàng Minh

-

Đồng Toàn

Kỹ thuật chế bản:

Quý Hoài

Tòa soạn:

35 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

. Tel:

024-3978.5691

Phát hành Quảng cáo

: 024-3978.5697

Giấy phép xuất bản số

265/GP-BTTTT ngày 03/9/2014.

In tại:

Công ty TNHH MTV In Quân đội I

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí

Minh được công bố ngày 9/9/1969

làmột văn kiện lịch sử quan trọng,

kết tinhtrí tuệ, đạođức vàtưtưởng

Hồ Chí Minh. Báo Tiếng nói Việt

Nam phỏng vấn

PGS.TS

Đào Duy

Quát - nguyên Phó trưởng Ban

Tuyên giáo Trung ương - về giá trị

của bản Di chúc sau 50 năm.

Người là niềm tin tất thắng

Thưa

PGS.TS

Đào Duy Quát, ông

còn nhớ cảm xúc của mình lần đầu

tiên được nghe bản Di chúc của Chủ

tịch Hồ Chí Minh?

Năm 1969, tôi 24 tuổi, là trung úy,

cán bộ chính trị của Trung đoàn phòng

không 210 được cử đi học lớp bổ túc

cán bộ chính trị trường sĩ quan phòng

không. Tôi và các đồng đội tham gia lễ

tang của Bác trong niềm tiếc thương vô

hạn. Trong nỗi đau thương, mất mát ấy,

khi nghe Bí thư thứ nhất Trung ương

Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đọc

từng câu trong toàn văn bản Di chúc,

toàn thể những người có mặt trên

Quảng trường Ba Đình lúc ấy vẫn thấy

được tư tưởng của Bác rọi sáng cho

toàn Đảng, toàn dân con đường để đi

tới thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng

chiến, xây dựng thành công một nước

Việt Nam thống nhất, độc lập, dân giàu,

nước mạnh. Những lời dặn dò trong Di

chúc của Bác mang đến cho toàn dân

một niềm tin tất thắng vào sự nghiệp

kháng chiến, sự nghiệp xây dựng một

đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập,

tự do, hạnh phúc sau này.

Thưa ông, trong điếu văn, đồng

chí Lê Duẩn đã nói, bản Di chúc

thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí

Minh là văn kiện lịch sử kết tinh trí

tuệ, tâm hồn, tình cảm, đạo đức của

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là giá trị

cốt lõi của bản Di chúc?

Sinh - Lão - Bệnh - Tử là quy luật

của muôn đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một

cách thanh thản, chủ động, sáng suốt và

đầy trách nhiệm. Bản Di chúc chính là

lời dặn dò cuối cùng của Bác đối với

Đảng, đối với Dân tộc.

Về mặt tư tưởng, Di chúc là kết tinh

những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ

Chí Minh. Vì vậy khi chúng ta nói tư

tưởng Hồ Chí Minh là nói đến hệ thống

các quan điểm sâu sắc nhất về cách

mạng Việt Nam. Những lời dặn dò này

đã chỉ ra toàn bộ những định hướng,

phương hướng rất cơ bản của cách

mạng Việt Nam, những việc phải làm,

những việc phải suy nghĩ để tiếp tục

làm. Đây là ngọn đèn chiếu rọi con

đường dân tộc Việt Nam đi đến thắng

lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến

chống Mỹ cứu nước, xây dựng một

nước Việt Nam hòa bình, thống nhất,

dân chủ và giàu mạnh.

Bác cùng chúng cháu

hành quân

Trải qua 50 năm thực hiện Di

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông

có thể điểm lại những dấu mốc đáng

nhớ của đất nước ta trên chặng

đường nửa thế kỷ này?

Chặng đầu tiên chính là giai đoạn

1969 - 1975 - “Bác cùng chúng cháu

hành quân”. Cả nước ta, đặc biệt là

quân dân miền Nam, đẩy mạnh kháng

chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên

nhiều chiến công hiển hách để

30/4/1975 hoàn thành chiến dịch Hồ

Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn

miền Nam, thống nhất đất nước, non

sông thu về một dải. Khi giải phóng Sài

Gòn, thống nhất đất nước thì cả dân tộc

đã vỡ òa: “Như có Bác trong ngày vui

đại thắng”.

Chặng thứ hai theo tôi là giai đoạn

1975 - 1985. Giai đoạn này chúng ta

tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác về

xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời

thực hiện lời dạy của Bác về phá bỏ cái

cũ, cái lạc hậu, xây dựng cái mới, tốt

đẹp. Chúng ta đã hàn gắn vết thương

của 30 năm chiến tranh. Đất nước đã

hòa bình, thống nhất, bắt đầu phát huy

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc cho sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giai đoạn này đã chắt chiu, chấp nhận

rất nhiều gian khổ để xây dựng những

công trình hạ tầng quan trọng của nền

công nghiệp Việt Nam trong thời đại

mới. Nền nông nghiệp được tổ chức ở

quy mô rộng hơn, đổi mới phương thức

canh tác, công nghệ sinh học... tạo nên

những thắng lợi bước đầu quan trọng

của một nền nông nghiệp bắt đầu đi

vào sản xuất lớn.

Tuy nhiên, chúng ta đã phạm những

khuyết điểm nghiêm trọng trong cải tạo

công thương nghiệp, tư bản tư doanh,

vội vàng xóa các thành phần kinh tế, vội

vàng đưa HTX lên quy mô toàn xã, cộng

với vấn đề giá lương tiền dẫn đến kinh

tế nước ta rơi vào cuộc khủng hoảng.

Sản xuất đình trệ, rất khó khăn.

Chặng thứ ba từ năm 1986 đến

nay, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh,

Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào

những khuyết điểm của mình, đã tự

vươn lên, khởi xướng và lãnh đạo sự

nghiệp đổi mới, như Bác Hồ nói,

“Một Đảng có gan thừa nhận khuyết

điểm của mình, vạch rõ những cái đó,

vì đâu mà có rồi tìm kiếm mọi cách

để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế

là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc

chắn, chân chính”. Đảng ta đã đổi

mới toàn diện đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được

những thành tựu có ý nghĩa lịch sử,

trên các lĩnh vực chính trị, xã hội,

kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc

phòng an ninh và đối ngoại. Từ một

nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam

đã làm bạn, trở thành đối tác, đối tác

toàn diện, đối tác chiến lược…với các

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế

giới. Từ đây nước ta tiếp tục đổi mới

toàn diện và đồng bộ hơn nữa để trở

thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại vào năm 2030.

Nghĩ về Bác

lòng ta trong sáng hơn

Nội dung trọng yếu Bác nói đến

trong Di chúc là về công tác xây

dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo ông,

thời gian qua, công tác xây dựng và

chỉnh đốn Đảng được coi trọng như

thế nào?

Trong bản Di chúc, Bác nói việc

cần làm ngay sau khi kết thúc chiến

tranh là phải xây dựng và chỉnh đốn

Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị, xây

dựng Đảng về tổ chức, xây dựng Đảng

về tư tưởng, để cho Đảng mãi mãi là

Đảng của trí tuệ, đảng của đạo đức,

đảng gắn bó máu thịt với dân tộc này.

Và tôi muốn nhấn mạnh là Đảng cộng

sản cầm quyền chứ không phải là đảng

chưa giành được chính quyền. Bác dặn

dò phải chỉnh đốn Đảng làm sao cho

Đảng cầm quyền này cán bộ, đảng viên

phải thực sự là đầy tớ trung thành của

nhân dân, phải đặt lợi ích của dân tộc,

của nhân dân lên trước hết.

Thực hiện Di chúc, năm 1969 Ban

Bí thư đã ra một cuộc vận động chỉnh

đốn Đảng nghiêm túc. Vừa giáo dục,

rèn luyện đảng viên, vừa đưa ra khỏi

đảng những đảng viên không đủ tư

cách, vừa bồi dưỡng, kết nạp lớp đảng

viên mới; vừa xây dựng, vừa chỉnh

đốn. Kể từ năm 1969, thường xuyên có

các cuộc vận động xây dựng và chỉnh

đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả đáng

ghi nhận.

Nhưng cuộc sống vận động và xuất

hiện các thách thức mới, đặc biệt là từ

khi chúng ta bước vào nền kinh tế

nhiều thành phần vận hành theo cơ chế

thị trường có định hướng xã hội chủ

nghĩa, chưa từng có tiền lệ, nên mặt trái

của cơ chế thị trường phá hoại nhiều

thành quả. Nghị quyết Trung ương 4

khóa XII chỉ ra tình trạng quan liêu,

tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và

khẳng định nó có nguy cơ đụng đến sự

tồn vong của chế độ, nguy cơ đụng đến

quyền lãnh đạo của Đảng.

Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa

XII, các hoạt động giáo dục chính trị

tư tưởng, phê bình tự phê bình gắn

với bồi dưỡng chính trị cho toàn

Đảng, đặc biệt cho cán bộ các cấp

được đẩy mạnh. Rà soát, hoàn thiện

hệ thống luật, hệ thống cơ chế chính

sách ngày càng đồng bộ, đẩy mạnh

hoạt động kiểm toán, thanh tra, điều

tra... Niềm tin của dân đối với sự lãnh

đạo của Đảng, với quyết tâm chống

tham nhũng của Đảng ngày càng tăng.

Nhưng cũng như đồng chí Tổng bí

thư đã nói, chúng ta không được chủ

quan. Cuộc đấu tranh cần kiên quyết

hơn, phải xử lý được các vụ trọng án,

đồng thời với đẩy mạnh sự nghiệp

xây dựng đất nước.

Trong bối cảnh đất nước ta hiện

nay, bản Di chúc của Bác có ý nghĩa

như thế nào đối với việc khơi dậy lòng

yêu nước cũng như nỗ lực xây dựng

đất nước, phát triển kinh tế?

Theo tôi nghĩ, khi đọc bản Di

chúc, ai cũng cần ghi nhớ mong

muốn cuối cùng của Bác, đó là:

“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết

phấn đấu, xây dựng một nước Việt

Nam hoà bình, thống nhất, độc lập,

dân chủ và giàu mạnh, và góp phần

xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng

thế giới”. Di chúc của Bác đã khơi

dậy trong mỗi người dân niềm tin vào

Bác, mong muốn đóng góp phần rất

thiết thực của mình để xây dựng

Đảng, phát triển kinh tế xã hội, để

đưa nước Việt Nam trở thành một đất

nước độc lập, thống nhất, tự do, dân

chủ, hùng mạnh.

Chúng ta cần giáo dục ý nghĩa sâu

sắc của bản Di chúc cho từng người

dân, từng cán bộ đảng viên. Cần thực

hiện tốt cơ chế giám sát quyền lực,

đặc biệt giám sát các cán bộ có chức

có quyền. Người đứng đầu các cơ

quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thực

sự là tấm gương đi đầu thực hiện trong

việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch

Hồ Chí Minh.

Xin cảm ơn ông!

THU THÙY

thực hiện

Bản Di chúc là kết tinh tư tưởng, tâm hồn tình cảm và đạo đức Hồ Chí Minh.

ẢNH: TƯ LIỆU

Ai cũngcầnghinhớmongmuốncuối cùngcủaBác...

3

SỐ

34

, THỨ NĂM NGÀY

22/8/2019

PGS.TSĐÀODUYQUÁT:

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH