Previous Page  5 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 20 Next Page
Page Background

5

SỐ

34

, THỨ NĂM NGÀY

22/8/2019

Kỷniệm50nămBácHồđixa,50năm

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

thựchiệnDichúcthiêngliêngcủaBác,

ĐàiTiếngnóiViệtNamcôngphu,tâm

huyết tổ chức cầuTruyềnhình - Phát

thanh mang tên: “Muôn vàn tình

thươngyêu”.

PGS.TS

Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên

Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài

Tiếng nói Việt Nam đã chia sẻ về

chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc

biệt này.

Thưa ông chương trình nghệ thuật

“Muôn vàn tình thương yêu” là nén

tâm nhang thành kính mà Đài Tiếng

nói Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ

Chí Minh?

Năm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn

quân ta kỷ niệm 50 năm Bác đi xa và

nhìn lại, đánh giá lại 50 năm thực hiện

di chúc của Bác. Cũng giống như nhiều

ban, bộ, ngành, địa phương, Đài Tiếng

nói Việt Nam cũng có những hoạt động

thiết thực. Trước tiên, chúng tôi đẩy

mạnh hoạt động 50 năm thực hiện di

chúc của Bác trong toàn đơn vị và rút ra

các bài học bổ ích.

Bằng tấm lòng của những người làm

báo, chúng tôi bàn với các lãnh đạo, cố

gắng tổ chức một cầu truyền hình. Khác

với những đơn vị khác, đây là chương

trình sử dụng thế mạnh của Đài cả về

phát thanh và truyền hình.

Trăn trở lớn nhất của chúng tôi là ý

tưởng và nội dung của chương trình.

Chúng tôi chọn ba điểm cầu là Hà Nội -

nơi Bác sống lâu nhất trong đời hoạt

động cách mạng của Bác, trên cương vị

Chủ tịch nước, khi về giải phóng Thủ đô

tới khi ra đi, Nghệ An là nơi Bác sinh ra

và TP.HCM là nơi Bác ra đi tìm đường

cứu nước. Ba địa phương này đại diện

cho 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Về nội dung chúng tôi bám vào Di

chúc của Bác, nắm chắc quan điểm, tư

tưởng đạo đức của Người đối với sự

nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất

nước; tình yêu thương con người; tình

cảm quốc tế trong sáng; nỗi canh cánh

về xây dựng Đảng, làm sao Đảng ta thực

sự là đảng cầm quyền vì lợi ích của nhân

dân, đất nước; rồi đoàn kết quốc tế, kết

hợp vấn đề dân tộc với thời đại.

Khi bàn về ý tưởng cho chương trình

chúng tôi thống nhất nội dung: Nhìn lại

50 năm thực hiện di chúc của Bác,

chúng ta không chỉ nói chúng ta đã làm

được cái gì mà còn nói cả những điều

chúng ta còn băn khoăn, trăn trở, làm

chưa nhiều hoặc chưa tốt. Những day

dứt đó chính là những điều mà Đài

Tiếng nói Việt Nam thông qua chương

trình “Muôn vàn thương yêu” truyền

đến mọi người, để mọi người vừa thấy

tự hào với những nỗ lực, thành quả đạt

được và vừa thấy chặng đường trước

mắt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình lớn

lao hơn.

Thưa ông, tên chương trình

văn hóa - nghệ thuật “Muôn vàn

tình thương yêu” hàm chứa nhiều

thông điệp?

Đây là một câu trong di chúc của

Bác. Bác để lại muôn vàn tình thương

yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

ta, cho các cháu thiếu niên nhi đồng yêu

quý, cho bạn bè thế giới. Chúng ta cũng

dành muôn vàn tình thương yêu của

chúng ta để vâng theo lời Bác, để thực

hiện di chúc của Bác.

Đây là chương trình chính luận

nghệ thuật. Chất chính luận được thể

hiện thông qua người dẫn chương trình,

lời bình, phóng sự, tiểu phẩm để cùng

mọi người đi lại chặng đời rất quan

trọng của Bác, những lời dặn dò, chỉ

bảo của Bác với lớp con cháu. Chính

luận làm nổi bật tư tưởng đạo đức Hồ

Chí Minh. Phần nghệ thuật chọn bài

hát, tiểu phẩm nghệ thuật, tạo sự xúc

động đối với công chúng phát thanh và

truyền hình, những người xem qua báo

điện tử. Từ tình cảm đó, chúng ta nhận

ra trách nhiệm của mình đối với việc

xây dựng đất nước.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí

Minh được ví như ngọn đuốc soi

đường cho dân tộc. Ở đó có sự kết tinh

tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy

các tiết mục nghệ thuật được lựa chọn

như thế nào để chuyển tải được ý

nghĩa chính trị sâu sắc này?

Tôi xin bí mật để tạo cho người xem

sự đón đợi, tò mò, không biết Đài Tiếng

nói Việt Nam làm gì khác với những

đơn vị truyền thông khác. Những người

tổ chức chương trình này cộng đồng

trách nhiệm, làm tốt nhất nhiệm vụ được

giao để gắn kết tình đồng nghiệp với

nhau, gắn kết Hà Nội - Nghệ An và

TP.HCM với nhau. Đây cũng là tư

tưởng của Bác về đoàn kết, đoàn kết

toàn dân, đoàn kết quốc tế. Chương

trình không chỉ phục vụ trong nước, mà

còn cho cộng đồng người Việt ở nước

ngoài và bạn bè quốc tế.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang

tổ chức những chương trình nghệ

thuật vào những ngày lễ lớn của đất

nước. Lần này, ông có kỳ vọng gì vào

sự lan tỏa và tác động tới cộng đồng

của chương trình nghệ thuật này?

Di chúc của Bác đó là tấm lòng của

Bác với đất nước, với thế hệ sau. Nó

khác với nghị quyết. Nó chứa đựng tình

cảm, văn hóa, con người của Bác, là lời

dặn dò của Bác với thế hệ mai sau. Khi

Bác khởi thảo bản Di chúc lần đầu tiên

vào năm 1965, việc đầu tiên Bác nói là

về con người. Với Chủ tịch Hồ Chí

Minh, chăm lo cho con người là việc

quan trọng nhất.

Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ

quốc, là để cho người dân có cuộc sống

ấm no, dân chủ nhiều hơn, công bằng

nhiều hơn, để Việt Nam từng bước sánh

vai cùng các cường quốc năm châu.

Chăm lo cho con người thì trước hết

phải chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Vì Đảng có gương mẫu, có vững mạnh

thì mới lấy được niềm tin của nhân dân.

Bác dặn nhiều lần, làm cán bộ không

phải để làm quan phát tài mà để phục vụ

nhân dân, là công bộc của nhân dân, phải

mẫn cán, liêm khiết. Khi Đảng gương

mẫu thì dân tin. Bác chăm lo tới thế hệ

trẻ, thiếu niên nhi đồng. Bác cũng dặn

chăm lo cho đời sống của nông dân. Sau

chiến tranh phải phát triển nông nghiệp,

để họ góp ích nhiều cho đất nước. Bác

dặn thanh niên như thế nào, người già

như thế nào...Tấm lòng của Hồ Chí

Minh chăm lo cho tất cả mọi người.

Chương trình này, tôi hy vọng với sự

nỗ lực của toàn bộ ê-kíp, chương trình

sẽ đạt được nhiều thành công để đáp

ứng sự mong mỏi của công chúng, kể cả

phát thanh, truyền hình hay báo in, báo

điện tử. Trong dịp này, chúng tôi kỳ

vọng có một sản phẩm không chỉ là báo

chí mà còn hàm chứa chất văn hóa.

Chúng tôi tổ chức chương trình này

vào ngày 21/8/2019 nhưng theo lịch âm

là 21/7, đúng ngày mất của Bác. Đây

cũng là nét đặc biệt của chương trình.

Đây như là một lễ giỗ của Bác nhưng

thay vì những nghi thức dân tộc, đó là

một lễ giỗ về văn hóa, một sản phẩm

văn hóa dâng lên ngày giỗ của Bác. Đây

cũng là cơ hội để mọi người tham gia

vào lễ hội này. Chúng tôi mời lãnh đạo

Nhà nước, địa phương, ban, bộ, ngành

tới tham dự.

Chúng tôi tha thiết mời công chúng

của Đài dành thời gian theo dõi chương

trình thông qua các phương tiện của Đài

như phát thanh, truyền hình, ứng dụng

VOV media, trực tiếp trên

VOV.VN

,

VTCnews…Hãy cùng với những người

làm báo ở VOV nghĩ về Bác để lòng

trong sáng hơn, có xúc cảm hơn và cùng

gắng sức xây dựng, bảo vệ đất nước.

Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ

tạo ra sức lan tỏa trong xã hội. Đây là

dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về

nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự trong

Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là

công trình để chúng tôi chào mừng 74

năm Thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

vào ngày 7/9 tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

VÂN HồNG

ghi

“Với đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt

Nam, thực hiện Di chúc của Người thông qua những sản

phẩm báo chí của mình. Dù viết một cái tin, một bài, một

phóng sự hay làmmột chương trình bao giờ cũng phải đảm

bảo tính chính xác, nhanh nhạy, kịp thời nhưng trong nội

dung phải làm sao đưa đến thông tin tốt nhất cho công

chúng, tạo sự khác biệt với những đồng nghiệp khác. Tôi cho

rằng, tạo sự khác biệt cũng là cách để các cơ quan báo chí

vươn lên, kéo công chúng, mời công chúng về”.

PGS.TS

NguyễnThế Kỷ

Chương trình đặc biệt tưởng nhớ Bác

“MUÔNVÀNTÌNHTHƯƠNGYÊU”

Trong cái nắng gay gắt gần 40 độ C, hàng chục công nhân vẫn tất bật làm việc,

chuẩn bị cho đầu cầu TP.HCM.

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

PGS.TS

Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng

nói Việt Nam chia sẻ về chương trình “Muôn vàn tình thương yêu”.

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH