Previous Page  8 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 20 Next Page
Page Background

8

SỐ

40

, THỨ NĂM NGÀY

3/10/2019

ĐỜI SỐNG

n

THU HằNG

Đạo đức lối sống của học sinh, sinh

viên hiện nay đang là vấn đề nhức

nhối cho toàn xã hội. Nhiều vụ việc

liênquanđếncáchànhvivôđạođức

củagiới trẻ, bạo lựchọcđườngđang

gia tăng...

Lấy điểmsố, tỷ lệ đỗ

để đánh giá chất lượng

Tại hội thảo “Thực trạng đạo đức

lối sống của học sinh, sinh viên - Vấn

đề và giải pháp” do Liên hiệp các hội

khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức

ngày 2/10, các đại biểu cho rằng, cần

quan tâm, xem xét giáo dục văn hóa,

đạo đức, giá trị sống cho học sinh (HS),

sinh viên (SV) trong kinh tế thị trường,

xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập

quốc tế; tha hóa và đạo đức lối sống

cho HS, SV - tìm kiếm giải pháp tháo

gỡ; giáo dục đạo đức lối sống cho HS,

SV cần đa dạng về hình thức và sát với

mục tiêu đào tạo...

TS. Phan Tùng Mậu cho biết, nếu

làm tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống

cho HS, SV sẽ góp phần hạn chế được

nạn bạo lực học đường, bạo lực xã hội.

Nói về thực trạng giáo dục đạo đức, lối

sống hiện nay của HS, SV, thầy Nguyễn

Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn

Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy (Hà Nội) cho

rằng, chuyện giáo dục đạo đức hiện nay

như một báo động về thế hệ trẻ đã đi

chệch con đường đào tạo con người mà

chúng ta mong muốn. Nguyên nhân đầu

tiên đó là hiện nay các nhà trường đang

lo lắng và tập trung nhất là chạy theo

điểm số, chạy theo thi cử và giáo dục

cả nước bị cuốn theo dòng thác thành

tích - thi cử. Nguyên nhân nữa là các

phương pháp giáo dục đạo đức của

chúng ta đã lỗi thời, không bắt nhịp

được với cuộc sống...

Thực tế, chương trình môn giáo dục

công dân hiện hành vẫn chủ yếu coi

trọng lý thuyết, coi nhẹ thực hành, chưa

chú trọng đến rèn luyện kỹ năng cho

HS, chưa hướng tới việc hình thành

cho HS những phẩm chất năng lực cần

thiết của người công dân. Ông Đào

Đức Doãn, chủ biên Chương trình môn

Giáo dục công dân 2018 cũng thừa

nhận điều đó và cho rằng, nhiều nội

dung dạy học chưa gắn với đời sống

tuổi trẻ, chưa gắn với thay đổi của đất

nước và thời đại, chưa sát đối tượng,

tạo áp lực cho cả dạy và học. Kiến thức

lồng ghép trong giáo dục đạo đức quá

ôm đồm, thiếu tính hệ thống, chưa đáp

ứng được yêu cầu thực tiễn...

“Muốn đổi mới giáo dục đạo đức

trong dạy học môn giáo dục công dân

phải có những giải pháp đồng bộ về

nhiều phương diện: Chương trình, sách

giáo khoa, đào tạo và bồi dưỡng đội

ngũ giáo viên, cán bộ quản lý... Trong

đó, giáo viên đóng vai trò quyết định”

- ông Doãn nhấn mạnh.

Phải giữ vị trí quan trọng

hàng đầu

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn

của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy

Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Tôi quan

niệm giáo dục đạo đức phải bắt nguồn

từ quan niệm mục tiêu giáo dục, dạy

học ở trường phổ thông là dạy học sinh

nên người, giáo dục hình thành nhân

cách thì phải giáo dục đạo đức thông

qua tất cả các môn học, các môn văn

hóa và các hoạt động. Cái đích cuối

cùng là giáo dục con người và chỉ có

hình thành được phẩm chất con người

thì các bộ môn văn hóa, kỹ năng đấy

mới hiệu quả...”.

Theo thầy Hòa, giá trị sống và kỹ

năng sống là nền tảng của giáo dục đạo

đức. Cụ thể, giá trị sống là dạy học sinh

biết yêu thương, tôn trọng, trung thực,

trách nhiệm, bao dung, đoàn kết, chia

sẻ, lắng nghe... những giá trị của bản

thân, những đóng góp cho gia đình và

xã hội. Bên cạnh đó, nhà trường

thường xuyên tổ chức các hoạt động

trải nghiệm, các hoạt động xã hội, thiện

nguyện, đền ơn đáp nghĩa... để HS cảm

nhận được khó khăn của người khác.

Đồng quan điểm, TS. Võ Thế Quân,

Hiệu trưởng Trường THPT Đông Đô

(Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Từ khi

thành lập năm 1991 đến nay, Trường

THPT Đông Đô đã kiên trì thực hiện

có hiệu quả các giải pháp giáo dục đạo

đức, lối sống HS như đưa bộ môn Kỹ

năng sống vào chương trình dạy học

chính thức trong nhà trường. Chương

trình dạy học mỗi tuần 2 tiết, cả năm

học 72 tiết, cả lý thuyết và thực hành

với rất nhiều nội dung phong phú về

đạo đức, lối sống cho HS. Nhà trường

đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối với

cán bộ GV và HS...

Đại diện Trường đại học Sư phạmHà

Nội cũng cho rằng, với đặc thù là trường

đào tạo giáo viên nên lãnh đạo trường

luôn coi trong tầm quan trọng trong công

tác giáo dục đạo đức lối sống cho SV.

Hằng năm, bên cạnh việc đánh giá kết

quả học tập, SV của trường còn được

đánh giá 2 lần/năm các hoạt động rèn

luyện khác mang đậm tính chất đạo đức,

lối sống. Coi đó là nhiệm vụ SV phải

thường xuyên ý thức rèn luyện và tự giác

thực hiện tốt nhất...

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ

tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, để

làm tốt công tác này, cần có cơ chế

phối hợp giáo dục giữa Gia đình - Nhà

trường - Xã hội. Nhà trường phải tăng

cường chăm lo giáo dục đạo đức cho

HS, SV. Đồng thời trao quyền tự chủ,

dân chủ cho giáo viên để họ phát huy

tính sáng tạo trong phương pháp dạy

học. Về phía gia đình, hiện nay mô

hình truyền thống đang bị phá vỡ, có

tới 70 - 80% gia đình “đói” về giáo dục

gia đình. Vì thế, cần có chương trình

Quốc gia về giáo dục gia đình. Và cuối

cùng, xã hội phải là một xã hội có kỷ

cương, luật pháp phải nghiêm minh.

“Ngoài chỉ số đánh giá về kinh tế,

chúng ta nên có chỉ số phát triển về

giáo dục” - thầy Lâm đề xuất.

Sau khi ghi nhận ý kiến của các nhà

khoa học, các nhà giáo..., Liên hiệp hội

kiến nghị với Bộ GD-ĐT tạo cơ chế

chính sách về công tác giáo dục đạo

đức, lối sống cho HS, SV. Đồng thời là

cơ sở để đề nghị BCH TƯ Đảng ra

Nghị quyết chuyên đề về giáo dục đạo

đức lối sống cho HS, SV.

n

“Đôi khi người ta đánh giá

chất lượng giáo dục là kết quả

thi cử, tỷ lệ đỗ bao nhiêu phần

trăm. Chính xuất phát từ mục

tiêu giáo dục như vậy nên việc

dạy người hay dạy đạo đức

gần như bị xem nhẹ và kéo dài

suốt hàng chục năm nay dẫn

tới thế hệ trẻ có những lệch lạc

như chúng ta đang suy nghĩ”.

Thầy Nguyễn Văn Hòa

Chạytheothànhtích, coinhẹdạyđạođức?

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của Thành ủy

Hà Nội chiều 1/10, ông Mai Trọng Thái, Chi Cục

trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội

cho biết: Dự kiến đến ngày 8/10 sẽ hoàn thành tẩy

độc trong Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước

Rạng Đông (gọi tắt là Công ty Rạng Đông), tuy nhiên

cơ quan này chưa đưa ra được thời hạn xử lý chất

thải ô nhiễm.

Ông Mai Trọng Thái cho biết, đến thời điểm này,

trên 800 tấn chất thải, tro xỉ bụi cháy và trên 1.000

tấn phế thải xây dựng, sắt thép sau vụ cháy Công ty

Rạng Đông đã được thu gom, vận chuyển. Bộ Tư

lệnh Hóa học đã triển khai tẩy độc hoàn thành khu

vực 1 với diện tích 2.500m

2

. Dự kiến hoàn thành tiêu

độc khu vực còn lại xong trước ngày 8/10. Các chất

thải, phế thải trước khi được Công ty Cổ phần môi

trường đô thị URENCO 10 vận chuyển đều được

Viện Hóa học môi trường phun tẩy an toàn. Sau đó

được đóng trong bao bì phun tẩy độc tránh phát tán

trong quá trình vận chuyển, vận chuyển bằng

phương tiện được cấp phép theo quy định về xử lý

chất thải nguy hại.

“Chất thải nguy hại được đưa về khu xử lý chất

thải nguy hại Nam Sơn, xử lý theo đúng quy trình

khoa học công nghệ ô nhiễm môi trường. Đối với khu

liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Bộ Tư lệnh Hóa

học cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư

lệnh Thủ đô đã đến kiểm tra. Nơi lưu giữ được bố trí

tại nhà xưởng trung gian 500m, được trải bạt dưới

nền và trải lớp than hoạt tính trước khi xếp chất thải

vào sau đó tiếp tục trải than hoạt tính và bột lưu

huỳnh phía trên, phủ bạt, hàn kín” - ông Thái cho biết.

Cũng theo ông Mai Trọng Thái, bên cạnh việc đảm

bảo an toàn trong vận chuyển và lưu trú chất thải, các

bước thực hiện xử lý sau đó đều được đảm bảo giám

sát chặt chẽ. Tuy nhiên, ông Mai Trọng Thái cũng chưa

đưa ra được thời điểm xử lý xong số chất thải ô nhiễm

sau vụ cháy này. Ông Thái thông tin thêm: “Tất cả công

tác triển khai thực hiện đều được lập nhật ký hàng

ngày, giám sát hàng ngày và đều được xác nhận bởi

Bộ Tư lệnh Hóa học, Công ty Cổ phần môi trường

URENCO 10 và Công ty Rạng Đông. Sau khi hoàn

thành công tác xử lý tiêu độc, tẩy độc, Sở Tài nguyên

và Môi trường sẽ trưng cầu đơn vị lấy mẫu phân tích

độc lập để đánh giá hiệu quả công tác tẩy độc làm cơ

sở báo cáo thành phố và sẽ công bố với người dân ở

xung quanh khu vực được biết”.

NGUYÊN NHUNG

Dựkiếnngày8/10hoànthànhtẩyđộcCôngtyRạngĐông

Giáo dục đạo đức lối sống sẽ góp phần hạn chế được nạn bạo lực học đường,

bạo lực xã hội.

Chất thải nguy hại sau vụ hỏa hoạn tại Công ty

Rạng Đông đã được thu gom xử lý.