Previous Page  8 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 20 Next Page
Page Background

8

SỐ

43

, THỨ NĂM NGÀY

24/10/2019

ĐỜI SỐNG

n

VÂN HồNG

Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10

nămChươngtrìnhmụctiêuQuốcgia

xây dựng nông thôn mới giai đoạn

2010 - 2020 mới đây, Thủ tướng

NguyễnXuânPhúcnhấnmạnh:“Rất

nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều

kiến nghị đề xuất mới trong ngày

hômnay sẽ là bài học quý để chúng

ta cùng tiếp thu”.

Từ sáng tạo nhỏ…

Năm 2010, khi bắt đầu Chương

trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây

dựng nông thôn mới (NTM), bình quân

cả nước chỉ đạt xấp xỉ 4 tiêu chí/xã.

Nhưng với sự vào cuộc triển khai đồng

bộ trên 9.000 xã, 670 đơn vị cấp huyện

và 63 tỉnh, thành phố của cả nước, sự

vận dụng sáng tạo của từng địa

phương, các cách làm hay, điển hình

tiên tiến được nhân rộng nên cả nước

đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất

toàn diện, nền tảng, tạo sự thay đổi căn

bản bộ mặt nông thôn, đưa nông

nghiệp - nông thôn Việt Nam lên một

thế và lực mới.

Là một tỉnh ven biển thuần nông,

nguồn thu ngân sách thấp nhưng Nam

Định đã đạt thành tựu vượt bậc là một

trong hai tỉnh đứng đầu cả nước về xây

dựng NTM. Đột phá trong xây dựng

NTM tại NamĐịnh là công tác dồn điền

đổi thửa, hình thành các cánh đồng mẫu

lớn và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cụ thể, năm 2012, khi được giao

GPMB để đầu tư cải tạo, nâng cấp

công trình giao thông, cấp ủy, chính

quyền các cấp huyện Nghĩa Hưng đã

có cách làm sáng tạo, đó là vận động

100% các hộ dân tự nguyện hiến đất,

góp đất, tháo dỡ công trình để bàn giao

mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Cách làm này mang lại rất nhiều lợi

ích: vừa tiết kiệm được chi phí GPMB,

giảm giá thành đầu tư, vừa đẩy nhanh

được tiến độ thi công, và đặc biệt là

không có khiếu kiện của người dân. Bài

học này sau đó đã được Nam Định nhân

rộng ra toàn tỉnh. Kể từ đó đến nay, hầu

hết các công trình đầu tư cải tạo, nâng

cấp trên địa bàn tỉnh không phải bỏ chi

phí GPMB. NamĐịnh gọi đây là GPMB

theo cơ chế xây dựng NTM. Thông qua

đó, các cấp chính quyền vận động gia

đình và nhân dân hiến, đóng góp hàng

ngàn héc-ta đất để chỉnh trang đồng

ruộng, nâng cấp hạ tầng.

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư

Tỉnh ủy Nam Định, chia sẻ: “Qua tổng

kết đúc rút kinh nghiệm, Nam Định

cho rằng có 2 nhân tố then chốt quyết

định thành công xây dựng NTM, đó

là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ

thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở

và làm tốt công tác tuyên truyền, vận

động để người dân nhận thức được

mình vừa là chủ thể, vừa là đối tượng

thụ hưởng. Phải giải thích cho mỗi

người dân nhận thấy rằng, việc đó là lợi

ích của họ, họ phải làm hăng hái cho

bằng được. Nếu so với câu “Dân biết -

dân bàn - dân làm - dân kiểm tra”,

trong phương châm chỉ đạo, Nam Định

đã bổ sung thêm cụm từ “Dân cần”,

“Dân hưởng thụ”.

Xã Hương Trà - thuộc huyện

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - đạt xã

NTM nâng cao với thành tựu trong xây

dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn

mẫu thì chuyển biến nhận thức của

người dân được coi là nhiệm vụ cốt lõi.

Sau 10 năm xây dựng, NTM đã ăn sâu

vào nhận thức, tư tưởng và hành động

của người dân nơi đây. Để làm được

điều đó theo ông Phan Thế Hòa, Chủ

tịch UBND xã Hương Trà: “Xã Hương

Trà phát huy vai trò, tiên phong trong

tất cả các phong trào của cán bộ từ thôn

bản cho đến cấp xã”. Nhờ thế mà xã

miền núi nắng rát vào mùa hè và ngập

lụt vào mùa mưa như Hương Trà

không chỉ xây dựng đường khang

trang, nhà sạch đẹp mà thu nhập của

người dân được nâng lên rõ rệt đạt

50,26 triệu đồng/người/năm, là xã có

thu nhập bình quân cao nhất của Hà

Tĩnh. Sản phẩm chè Tân Hương của xã

Hương Trà được coi là chủ lực trong

phát triển kinh tế và có chỗ đứng vững

chắc trên thị trường trong nước và các

nước Trung Đông. Thời gian tới, chè

Tân Hương tiếp tục đổi mới dây

chuyền chế biến và công tác châu Âu

đạt mục tiêu xuất khẩu sang thị trường

EU và Đài Loan…

Cùng tinh thần lấy sức dân lo cho

dân, tỉnh Bình Định có cách làm hay là

đầu tư ngân sách để hỗ trợ bê tông hóa

đường làng ngõ xóm và kênh mương.

Nhờ đó khích lệ được người dân tham

gia các phong trào xây dựng nông thôn

mới. Đến nay Bình Định có 77 xã đạt

xã NTM, và có huyện Hoài Nhơn và

Phan Nhơn đạt huyện NTM. Tiền đóng

góp của người dân trong xây dựng

NTM chiếm 15 - 17% vốn huy động.

Thu nhập bình quân đầu người tăng lên

đáng kể từ dưới 20 triệu

đồng/người/năm (năm 2010) lên 45

triệu đồng/người. Ông Trần Châu, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia

sẻ: “Mỗi một km bê tông hóa tỉnh hỗ

trợ 200 triệu đồng và toàn bộ tiền xi

măng chiếm hơn 1/2 kinh phí xây

đường còn lại người dân đóng góp”.

Ông Trần Châu rất tin tưởng: “Người

dân đã không còn tâm lý e ngại như

ban đầu. Bây giờ họ đã hưởng ứng

nhiệt tình nên mọi khó khăn không

phải là vấn đề của tỉnh”.

Huy động nguồn lực lớn

Tỉnh Nam Định, tỉnh Bình Định hay

xã Hương Trà, tỉnh Hà Tĩnh chỉ là

những “bông hoa nhỏ” trong phong

trào xây dựng NTM nở rộ trên khắp cả

nước trong gần 10 năm qua. Các địa

phương đã tập trung chỉ đạo triển khai

các nội dung trọng tâm, đi vào chiều

sâu, góp phần nâng cao thu nhập, cải

thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất

của người dân nông thôn, xây dựng

NTM theo hướng bền vững. Đội ngũ

lãnh đạo chủ chốt của các địa phương

vào cuộc mạnh mẽ, tâm huyết hơn, do

đó, nhiều nơi đã có tư duy, cách làm

mới, huy động nguồn lực lớn và đa

dạng cho xây dựng NTM.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ xi măng và

vật liệu xây dựng để dân tự làm đường

của các tỉnh Thái Bình, Tuyên Quang, Hà

Tĩnh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam...;

chính sách hỗ trợ lãi suất, nâng mức cho

vay để triển khai các chương trình, dự án

xây dựng NTM của TP. Hồ Chí Minh,

Hà Nội, Lâm Đồng...; chính sách hỗ trợ

dồn điền, đổi thửa, mua máy nông nghiệp

(Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Bình

Định, Hà Nam, Thái Bình...) chính sách

thưởng xã về đích sớm để khuyến khích

các xã làm tốt của Nam Định, Thanh

Hóa, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An,

Thái Bình; chính sách thu hút doanh

nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông

nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hà

Tĩnh, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh...

Nhưng hơn 9 năm qua, người dân cả

nước đã tự nguyện hiến hơn 45 triệu m

2

đất để làmNTM, và nguồn lực huy động

được bố trí 2.400.000 tỷ đồng. Bộ mặt

nông thôn ngày một khởi sắc.

n

Xây dựng nông thôn mới - Mỗi địa phương một kinh nghiệm

“Chúng ta đã huy động được sức mạnh to lớn, toàn diện và

lịch sử để chuyển biến vùng nông thôn. Chúng ta cũng nhận

thấy được vai trò của người dân trong phát triển đất nước là

vô cùng to lớn, qua đó huy động được nguồn lực lên tới

2.400.000 tỷ đồng, tạo lập diện mạo mới cho vùng nông

thôn, nhiều nơi thay đổi đến ngỡ ngàng, đẹp hơn, sạch hơn,

văn minh hơn”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên

chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

- Kỹ sư: 06 người; Kỹ thuật viên ngành PT-TH: 01 người; kỹ thuật

viên điện công nghiệp: 01 người; Kế toán viên: 01 người; Chuyên

viên: 01 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn chung

a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; b, Tuổi đời không

quá 35 tuổi đối với nam và 30 tuổi đối với nữ; c, Có đơn đăng ký dự

tuyển; d, Có lý lịch rõ ràng; e, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc

làm; h, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; i,

Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng

lực hành vi dân sự; k, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách

nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự

của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa

vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ sư

a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Điện tử viễn

thông hoặc Công nghệ thông tin;

b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

Việt Nam);

c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

3.3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ thuật viên

a, Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) (theo quy định tại Thông tư

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

Việt Nam);

c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

3.4. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kế toán viên

a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính hoặc

Kế toán;

THÔNGBÁOTUYỂNDỤNG