Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

B

THÔNG TIN-KINH TẾ

SỐ

44

, THỨ NĂM NGÀY

31/10/2019

n

BÍCH PHượNG

Những năm gần đây, cùng với các

chínhsáchhỗtrợtừTrungương, tỉnh

VĩnhPhúccóthêmnhiềucơchếưuđãi

riêngnhằmkhuyếnkhích, tạothuận

lợi chocác thànhphầnkinhtếđầutư

vàolĩnhvựccôngnghiệpnôngthôn.

Đ

ây được xem là đòn bẩy quan

trọng để các cơ sở sản xuất,

doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc

mạnh dạn đầu tư phát triển công nghiệp

nông thôn. Qua đó, không chỉ giải

quyết riêng vấn đề phát triển kinh tế,

mà còn đóng góp lớn vào việc thay đổi

diện mạo nông thôn.

Theo thống kê của Sở Công

Thương, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang duy

trì và phát triển 25 làng nghề, trong đó

có 19 làng nghề truyền thống và 6 làng

nghề mới. Với các lĩnh vực sản xuất

chủ yếu là: Mộc, gốm, đan lát mây tre,

rèn, chế tác đá và chế biến nông - lâm

- thủy sản, các làng nghề đã tạo việc

làm trên 55.000 lao động nông thôn với

mức thu nhập bình quân 3,5 - 5 triệu

đồng/người/tháng, qua đó, đóng góp

không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu

kinh tế khu vực nông nghiệp, nông

thôn.

Song nếu so với tiềm năng, lợi thế

sẵn có của tỉnh và xu hướng hội nhập

quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện

nay, các làng nghề này chủ yếu là sản

xuất nhỏ lẻ, manh mún; thị trường tiêu

thụ hạn chế và chưa có nhiều sản phẩm

xuất khẩu. Trong khi đó, lực lượng lao

động đa phần là người lớn tuổi khiến

việc ứng dụng công nghệ mới còn hạn

chế, ảnh hưởng đến năng suất, chất

lượng, giá thành và tính cạnh tranh của

sản phẩm làng nghề.

Sớm nhận ra những tồn tại, hạn chế

kể trên, nhất là từ khi Nghị định 45 của

Chính phủ về khuyến công đi vào cuộc

sống với những chính sách cụ thể, thiết

thực khuyến khích, hỗ trợ tham gia

phát triển sản xuất công nghiệp nông

thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong

công nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt

Quy hoạch phát triển các ngành nghề

tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và

tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai

Chương trình khuyến công giai đoạn

2016 - 2020 với tổng kinh phí thực hiện

trên 34,6 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các

sở, ngành, địa phương đã tập trung

thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm

khôi phục, phát triển các làng nghề

truyền thống theo chiều sâu gắn với

việc xây dựng thương hiệu; khuyến

khích xây dựng mỗi xã một sản phẩm

trong xây dựng nông thôn mới; đẩy

mạnh liên kết tìm đầu ra cho các sản

phẩm từ nghề truyền thống; hỗ trợ đào

tạo, nâng cao năng lực quản lý; xây

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật,

chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy

móc tiên tiến…

Theo đó, trong giai đoạn 2016 -

2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ 78 cơ sở sản

xuất, doanh nghiệp đang hoạt động tại

khu vực nông thôn. Riêng năm 2019,

sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 50 dự án, đề án

thuộc chương trình này. Qua kiểm tra

thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở đã

được hỗ trợ cho thấy, từ các cơ chế,

chính sách của Trung ương và tỉnh đã

giúp các đơn vị chủ động đầu tư công

nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất,

từng bước nâng cao chất lượng sản

phẩm, năng suất lao động, giúp đơn vị

sản xuất nâng cao doanh thu và giảm

thiểu ô nhiễm môi trường. Đơn cử như

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương

mại và Dịch vụ T&T chuyên sản xuất

bàn, ghế nhựa giả mây tại xã Đồng

Thịnh, huyện Sông Lô. Từ nguồn kinh

phí hỗ trợ của Chương trình khuyến

công, Công ty đã mở các lớp đào tạo

nghề tại chỗ, nâng cao tay nghề cho lao

động; tăng cường giới thiệu, quảng bá

sản phẩm và chủ động đăng ký sở hữu

trí tuệ, tham gia các hội chợ thương

mại… dần tìm được chỗ đứng tại thị

trường trong nước và xuất khẩu sang

một số thị trường nước ngoài khó tính

như Mỹ, Anh, Pháp... Hiện doanh thu

trung bình mỗi năm của Công ty đạt từ

3 - 4 tỷ đồng; tạo việc làm thường

xuyên cho 50 lao động với mức lương

từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Hay như HTX Cơ khí Hải Dương,

tại xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường.

Được hỗ trợ 40 triệu đồng để đầu tư

mua sắm máy đột dập, đáp ứng nhu cầu

sản xuất từ nguồn kinh phí khuyến

công, HTX đã chủ động bỏ thêm vốn

đầu tư, nâng cao chất lượng sản xuất

kinh doanh, từ đó mang lại doanh thu

hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện tại, HTX

đang giải quyết việc làm thường xuyên

cho gần 10 lao động với mức lương bình

quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới,

Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Trung tâm

Khuyến công và Tư vấn phát triển công

nghiệp tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các

hoạt động khuyến công theo hướng đổi

mới công tác hỗ trợ về đào tạo, truyền

nghề; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết

bị tiên tiến với quy mô lớn, tập trung

vào các ngành nghề có thế mạnh, mũi

nhọn của tỉnh. Đặc biệt, cùng với đẩy

mạnh tuyên truyền đến các đối tượng

thụ hưởng chính sách liên quan đến

hoạt động khuyến công, giúp các cơ sở

công nghiệp nông thôn kịp thời nắm

bắt, tiếp cận được nguồn vốn ưu, sẽ tập

trung hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề

xúc tiến thương mại và mở rộng thị

trường tiêu thụ sản phẩm, hình thành

hệ thống phân phối lớn trong và ngoài

nước; quan tâm nhiều hơn nữa tới các

chính sách đối với nghệ nhân, thợ giỏi

nghề thủ công mỹ nghệ, từ đó góp phần

thúc đẩy làng nghề, cụm công nghiệp

làng nghề nói riêng và công nghiệp

nông thôn nói chung trên địa bàn tỉnh

phát triển bền vững.

n

VĨNHPHÚC:

Tạo đà cho công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

Sở Công Thương Bắc Giang vừa có văn bản yêu

cầu UBND các huyện, thành phố, Cục Quản lý thị

trường tỉnh triển khai các giải pháp bình ổn thị trường

các tháng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán

Canh Tý 2020.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố xây dựng và

triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường hàng

hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong đó đặc

biệt quan tâm đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu

phục vụ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc,

miền núi, vùng sâu vùng xa. Chủ động, tích cực phối

hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm

vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn. Theo dõi

tình hình giá cả thị tường các mặt hàng thiết yếu trên

địa bàn.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ

chức theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả hàng

hóa, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các quy

định của pháp luật về giá, về phí, niêm yết giá và bán

theo giá niêm yết, xử lý các trường hợp lợi dụng tình

hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt

nhằm đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trường. Đánh

giá kỹ các yếu tố tác động ảnh hưởng đến mặt bằng

giá cả trên địa bàn. Qua đó đề ra các giải pháp điều

tiết lưu thông, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các

mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân

dân. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia

sản xuất, kinh doanh; tích cực khai thác, dự trữ hàng

hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, nhất là các mặt

hàng lương thực, thực phẩm tươi sống tại địa phương.

Đẩy mạnh tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu,

hợp tác thương mại vùng miền nhằm thúc đẩy sản

xuất, tiêu thụ và tạo nguồn cung hàng hóa thiết yếu

phục vụ cho thị trường Tết.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị

trấn bố trí địa điểm tổ chức các điểm bán hàng lưu

động trong dịp Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt

động mua, bán của nhân dân, nhưng phải bảo đảm

an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi

trường. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm

tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm,

nhập lậu; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng

kém chất lượng, hàng sở hữu trí tuệ và các hành vi

gian lận thương mại khác.

TRÂM ANH

BắcGiang:

Bìnhổnthị trườngcuốinămvàdịpTếtNguyênđán

Tập trung bình ổn giá phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Chương trình khuyến công đã giúp nhiều doanh nghiệp đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất mới.