Previous Page  3 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 24 Next Page
Page Background

3

SỐ

44

, THỨ NĂM NGÀY

31/10/2019

VẤN ĐỀ-SỰ KIỆN

n

NHÓM PHÓNG VIÊN VOV

Ngày 30/10, Quốc hội bắt đầu phiên

thảo luận (2,5 ngày) về kết quả thực

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hộivàngânsáchnhànướcnăm2019;

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

dựtoánngânsáchnhànước,phương

án phân bổ ngân sách Trung ương

năm2020.

Nhiều câu hỏi về lĩnh vực

đầu tư công

Trong phiên thảo luận buổi sáng,

các ý kiến phát biểu đánh giá cao

những nỗ lực của Chính phủ trong điều

hành kinh tế khi năm 2019 là năm thứ

2 liên tiếp nước ta hoàn thành 12 chỉ

tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế

hoạch. Lạm phát kiềm chế được dưới

3%, thất nghiệp dưới 4%, nợ công

được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng

được cải thiện…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ

chưa yên tâm về tình hình kinh tế năm

2020 và việc duy trì mục tiêu tăng

trưởng 6,8% là rất gian nan, trong bối

cảnh kinh tế, thương mại thế giới đang

giảm tốc. Theo nhiều đại biểu, nếu

không cải cách mạnh mẽ chúng ta sẽ

tụt lại phía sau và rơi vào bẫy thu nhập

dưới trung bình.

Một số đại biểu đánh giá, kinh tế tư

nhân là một trong những động lực quan

trọng đóng góp hơn 40% GDP, tạo ra

1,2 triệu việc làm mỗi năm. Tuy nhiên,

kinh tế trong khu vực này vẫn phát

triển dưới tiềm năng, chưa có chính

sách hỗ trợ để kinh tế tư nhân bứt phá

trở thành trụ cột của nền kinh tế. 9

tháng năm 2019, số doanh nghiệp

ngừng hoạt động, chờ giải thể tăng

6,3% so với năm 2018. Đại biểu

Nguyễn Như So, đoàn Bắc Ninh đề

nghị phải có sự đột phá về cơ chế chính

sách nhằm xóa bỏ rào cản cho phát

triển doanh nghiệp tư nhân.

Các đại biểu nêu câu hỏi về tình

trạng ở nhiều địa phương, dự án quan

trọng chưa được bố trí vốn, hoặc chưa

được giải ngân, trong khi có nhiều dự

án được bố trí vốn nhưng giải ngân

chậm không đạt kế hoạch gây lãng phí

nguồn lực. Nhiều bộ, ngành, địa

phương có nhu cầu ngân sách lớn để

chi xây dựng cơ bản thì nhiều khoản

giải ngân thấp. Giải ngân cả nước hiện

chưa đạt 50% kế hoạch Thủ tướng giao

và khả năng giải ngân hết nguồn vốn

trong năm 2019 là khó khăn. Đại biểu

Nguyễn Thanh Hải, đoàn Kiên Giang

đề nghị: “Chính phủ tới đây cần quan

tâm nghiên cứu các nguyên nhân cụ thể

để có giải pháp hữu hiệu hơn, kiên

quyết hơn trong giải ngân và sử dụng

nguồn vốn, tránh lãng phí nguồn lực”.

Liên quan về tiến độ giải ngân vốn

đầu tư công chậm, một số đại biểu nêu

câu hỏi về vốn giải ngân một số công

trình, dự án trọng điểm quốc gia còn

nhiều vướng mắc. Đại biểu Tống

Thanh Bình, đoàn Lai Châu cho biết,

năm 2018 Quốc hội đã ban hành Nghị

quyết bổ sung danh mục sử dụng vốn

ODA và trong kế hoạch đầu tư công

trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chính

phủ đã hoàn thành ký kết hiệp định vay

vốn, song đến nay vẫn chưa được bố trí

vốn. “Nếu trong năm 2020 không thực

hiện được việc bố trí vốn thì dự án sẽ

không thực hiện được theo tiến độ, gây

lãng phí nguồn lực đã ký kết, ảnh

hưởng lớn đến cơ hội phát triển của các

địa phương và đồng bào nhân dân các

dân tộc vùng dự án. Đề nghị Chính phủ

xem xét, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng

trong kế hoạch vốn năm 2020” - đại

biểu Tống Thanh Bình nói.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn

Cà Mau) băn khoăn về vấn đề đầu tư

công - nội dung mà theo ông là “biết

rồi, nói mãi” vì năm nào cũng được đề

cập trong báo cáo của Chính phủ ở

phần hạn chế, yếu kém. Cho dù đây là

vấn đề khó khăn, phức tạp nhưng ông

thấy lạ là dù đã biết, dù có chỉ đạo

quyết liệt nhưng càng khắc phục thì kết

quả càng không tốt, điển hình là tiến độ

giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Về thu ngân sách nhà nước, các đại

biểu cũng cho rằng, dù thu ngân sách

nhà nước từ đầu năm tới nay vượt dự

toán, nhưng tỷ lệ thu ngân sách từ thuế

phí còn thấp. Điều đó cho thấy tăng thu

ngân sách trung ương trong tổng thu

ngân sách nhà nước chưa rõ nét, thu từ

sản xuất kinh doanh, từ khu vực doanh

nghiệp sản xuất chưa cao, chưa thể

hiện nguồn lực nội tại của nền kinh tế.

Vì vậy, đề nghị chính phủ có giải pháp

điều hành phù hợp nhằm phát triển

mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế trong

nước đồng thời thể hiện được vai trò

đầu tàu của ngân sách trung ương.

Nhiều vấn đề, lĩnh vực

của đời sống xã hội

còn thiếu luật

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo

ngại về các vấn đề đảm bảo an sinh xã

hội để phát triển kinh tế bền vững.

Trong đó, các đại biểu nêu ý kiến về

tình trạng thất nghiệp tăng cao; thông

tin về tiêu thụ nông sản; các vấn đề liên

quan đến sự phát triển bền vững của

vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Đề cập hạn chế, tồn tại trong xây

dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đưa

pháp luật vào cuộc sống, nhiều đại biểu

cho rằng, đây là nguyên nhân làm ảnh

hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành đến

phát triển kinh tế, quản lý xã hội, giữ gìn

an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội…

Đại biểu Hoàng Văn Trà, đoàn Phú

Yên cho rằng, nhiều vấn đề, lĩnh vực của

đời sống xã hội còn thiếu luật, thiếu văn

bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh,

hệ thống luật còn chồng chéo không ít

nội dung còn mâu thuẫn xung đột, thiếu

tính thống nhất giữa các điều trong 1 luật

và thậm chí trong 1 Điều luật.

Đồng tình với quan điểm này, đại

biểu Nguyễn Thanh Hiền, đoàn Nghệ

An đề nghị làm rõ những vấn đề trong

thực thi pháp luật, đại biểu dẫn chứng,

như một số vụ việc gần đây mà cử tri

hết sức băn khoăn như vụ vi phạm của

công ty Alibaba đã kéo dài trong 3

năm, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành và hơn

6 nghìn người có liên quan; Vụ cháy

xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn

phích nước Rạng Đông về việc chậm

thực hiện chủ trương di dời cơ sở sản

xuất ô nhiễm môi trường. Đại biểu

Nguyễn Thanh Hiền cho rằng: “Những

vụ việc đó đã bộc lộ công tác quản lý

nhà nước còn nhiều thiếu sót, nhiều lỗ

hổng, còn buông lỏng và thậm chí thiếu

trách nhiệm, yếu kém. Những việc làm

rõ để quy trách nhiệm quản lý, để xử

lý, để siết chặt kỷ cương, kỷ luật chưa

được quan tâm đúng mức. Chính phủ

cần có các biện pháp để chấn chỉnh,

khắc phục kịp thời, đừng để người dân

phải chịu hậu quả về sự tắc trách, thiếu

trách nhiệm của một bộ phận cán bộ

trong thực thi nhiệm vụ”.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cũng

chỉ ra điều đáng lo ngại là tinh thần

kiến tạo, trách nhiệm của Chính phủ

chưa thực sự được quán triệt thực hiện

trong toàn hệ thống. Còn có hiện tượng

việc có lợi thì làm, việc không an toàn

thì né tránh, đùn đẩy, việc mới thì ngại

triển khai. Nhiều vụ việc chuyển lên,

chuyển xuống, chuyển ngang, qua

nhiều cơ quan vẫn chưa có lời giải. Vấn

đề này là lực cản lớn, cần nghiêm túc

nhìn nhận, quan tâm khắc phục.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang, đoàn

Quảng Ngãi nêu tồn tại hiện nay về

tình trạng lao động nước ta như thể

trạng thấp, khả năng tạo việc làm hạn

chế, tỷ lệ thất nghiệp cao, năng suất lao

động thấp, nguyên nhân sâu xa từ việc

đầu tư chưa đúng mức cho công tác

giáo dục, chăm sóc trẻ em.

Góp ý về lĩnh vực văn hóa, đại biểu

Dương Minh Ánh, TP. Hà Nội cho rằng,

xét về tổng thể, văn hóa chưa được coi

trọng tương xứng với tiềm lực kinh tế

đang phát triển của đất nước. “Đề nghị

Chính phủ có giải pháp quản lý chặt chẽ

cẩn trọng hơn đối với việc cấp phép phát

hành các tác phẩm điện ảnh, phát hành

các ấn phẩm; chỉ đạo các bộ, ngành và

địa phương cần nghiên cứu kỹ và đánh

giá tác động của việc sắp xếp lại các đơn

vị sự nghiệp công lập, lưu ý đến các lĩnh

vực đặc thù như: y tế, văn hóa, nghệ

thuật và thể dục thể thao, tránh sắp xếp

một cách cơ học, nóng vội, duy ý chí”,

đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị.

n

Quốc hội hiến kế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Đại biểu Tống Thanh Bình, đoàn Lai Châu.