Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

n

ÁNH PHươNG - THANH LAN

Giá thuốc tại nhà thuốcBệnhviệnE

(Hà Nội) không chỉ cao hơn giá thị

trườngmà còn códấuhiệu vi phạm

pháp luật. Không ít bệnh nhân đã

và đang bị Bệnh viện E trục lợi trên

sức khỏe?

Chênh hàng trăm

triệu đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, thuốc

trúng thầu của bệnh viện E có đến hàng

chục loại thuốc có giá cao hơn giá thị

trường như Unasyn Tab 375mg giá trúng

thầu 14.790 đồng/viên nhưng giá thị

trường là 14.000 đồng/viên, Pulmicort

Respules giá trúng thầu 13.834 đồng/ống

trong khi đó giá thị trường là 13.100

đồng/ống; Utrogestan 100mg, giá trúng

thầu là 6.500 đồng/viên, giá thị trường

5.850 đồng/viên, Ventolin Neb 5mg/

2.5ml 6x5’s giá trúng thầu là 8.513

đồng/ống, giá thị trường chỉ có 5.766

đồng/ống... hay như thuốc Fastum Gel

giá trúng thầu là 47.500đồng/hộp thì giá

thị trường chỉ có 43.000 đồng/hộp.

Thậm chí có những loại thuốc chênh so

với thị trường vài chục nghìn đồng/lọ

như thuốc Invanz 1g, giá trúng thầu là

552.421đồng/lọ chênh gần 50.000

đồng/lọ so với giá thị trường. Thuốc He-

parin25000UI/5ml giá thị trường là

80.000 đồng/lọ nhưng giá trúng thầu là

110.250 đồng/lọ, chênh hơn 30.000

đồng/lọ.

Sau gần một tuần bám trụ ở Nhà

thuốc của Bệnh viện E, phải thật sự khéo

léo và kiên trì thuyết phục chúng tôi mới

lấy được hóa đơn bán lẻ thuốc tại nhà

thuốc bệnh viện này. Song điều khiến

chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát

hiện ra: bệnh nhân của Bệnh viện E

không chỉ phải chịu giá chênh lệch giữa

giá thị trường và giá đấu thầu thuốc mà

còn phải chịu thêm chênh lệch giữa giá

thuốc đấu thầu với giá bán của nhà thuốc

bệnh viện. Ví dụ, thuốc Oresol hương

cam giá thị trường chỉ 750 đồng/gói, giá

trúng thầu là 1.650 đồng/gói nhưng giá

đến tay bệnh nhân của Bệnh viện E là

1.800 đồng/gói. Medrol Tab 4mg giá đấu

thầu là 983 đồng/viên nhưng nhà thuốc

này lại bán đến 1.130 đồng/viên. Thuốc

PMS-Pregabalin75mg giá trúng thầu chỉ

13.800 đồng/viên nhưng người bệnh tại

Bệnh viện E phải mua với giá 16.850

đồng/viên.

Theo nhẩm tính của phóng viên, chỉ

với 4 loại thuốc Unasyn Tab 375mg

8’s, Pulmicort Respules, Utrogestan

100mg và Coveram5mg/10mg có giá

chênh so với giá thị trường chỉ 1 vài

nghìn đồng/viên nhưng với số lượng

trúng thầu từ vài nghìn đến vài trăm

nghìn thì Nhà thuốc Bệnh viện E đã thu

chênh lệch lên đến hơn 402 triệu đồng.

Song số tiền hơn 402 triệu đồng chênh

lệch của 4 loại thuốc mà phóng viên

thu thập được chỉ là con số rất nhỏ

trong hàng trăm, hàng nghìn loại thuốc

đang được Nhà thuốc Bệnh viện E bán

hàng ngày. Bởi tổng số tiền của 4 loại

thuốc này chỉ hơn 2 tỷ đồng, chiếm một

phần rất nhỏ trong tổng số 268 tỷ đồng

tiền đấu thầu thuốc 8 tháng đầu năm

2019 của Bệnh viện E. Và số tiền này

vào túi ai? Ai là người được hưởng lợi?

là câu hỏi đang được đặt ra.

Liệu có sai phạm?

Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Chính phủ quy định về thặng số bán lẻ

của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn

viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy

định giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc

bao gồm giá mua vào ghi trên hóa đơn

và thặng số bán lẻ tính bằng mức thặng

số bán lẻ nhân với giá mua vào. Cụ thể,

mức thặng số bán lẻ của các cơ sở bán

lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh không được cao

hơn mức thặng số bán lẻ tối đa như sau:

a) Đối với thuốc có giá mua tính trên

đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc

bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ

tối đa là 15%; b) Đối với thuốc có giá

mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

từ trên 1.000 (một nghìn) đồng đến

5.000 (năm nghìn) đồng, mức thặng số

bán lẻ tối đa là 10%; c) Đối với thuốc

có giá mua tính trên đơn vị đóng gói

nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm nghìn)

đồng đến 100.000 (một trăm nghìn)

đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%;

d) Đối với thuốc có giá mua tính trên

đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên

100.000 (một trăm nghìn) đồng đến

1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng

số bán lẻ tối đa là 5%; đ) Đối với thuốc

có giá mua tính trên đơn vị đóng gói

nhỏ nhất trên 1.000.000 (một triệu)

đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2%.

Còn đối với thuốc biệt dược thì theo

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ

sung một số quy định liên quan đến điều

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi

quản lý nhà nước của Bộ Y tế trên 10%

đối với thuốc có giá tính trên đơn vị

đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm

nghìn) đồng đến 100.000 (một trăm

nghìn) đồng; trên 7% đối với thuốc có

giá tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ

trên 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến

1.000.000 (một triệu) đồng. Với quy

định này thì giá thuốc tại Bệnh viện E

đang vượt so với giá quy định. Đơn cử

thuốc Utrogestan 100mg giá thuốc trúng

thầu là 6.500 đồng/viên thì Nhà thuốc

Bệnh viện E đang bán 14.000 đồng/viên

vượt quy định cho phép. Thuốc Ventolin

Neb 5mg/ 2.5ml 6x5’s giá trúng thầu là

8.513 đồng/ống thì giá Nhà thuốc bệnh

viện E đang bán là 12.000 đồng/ống.

Tương tự thuốc PMS-Pregabalin75mg

đang bán với giá 16.850 đồng/viên vượt

quá quy định. Thậm chí, thuốc Boganic

có giá trúng thầu 620 đồng/viên nhưng

tại Nhà thuốc Bệnh viện E giá thuốc này

đến tay người bệnh là 1.980 đồng/viên,

cao gấp hơn 200% so với giá trúng thầu

thuốc. Nếu chiểu theo các Nghị định này

thì nhà thuốc Bệnh viện E có dấu hiệu vi

phạm luật.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy, hầu

như các loại thuốc có giá cao hơn giá

thị trường đều là của Công ty cổ phần

dược liệu TW2 trúng thầu. 8 tháng đầu

năm 2019, tổng số tiền trúng thầu

thuốc của Bệnh viện E là hơn 268 tỷ

đồng, trong đó Công ty cổ phần Dược

liệu TW2 trúng đến hơn 52 tỷ đồng.

Điều này khiến nhiều người nghi vấn,

liệu có sự “ưu ái” nào cho Công ty cổ

phần Dược liệu TW2 hay không?

Để làm rõ vì sao lại có sự chênh

lệch giữa giá thuốc đấu thầu với giá

trên thị trường và giá bán tại nhà thuốc

Bệnh viện E có phạm luật hay không,

chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện E để

làm việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần đặt

lịch làm việc và gửi một số nội dung

như yêu cầu của phía bệnh viện, đến

nay, phóng viên vẫn chưa nhận được

hồi âm từ bệnh viện này.

n

5

SỐ

44

, THỨ NĂM NGÀY

31/10/2019

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

Thuốc PMS-Prega-

balin75mg giá trúng thầu

chỉ có 13.800 đồng/viên

nhưng người bệnh tại

Bệnh viện E phải mua

với giá 16.850

đồng/viên.

Ai hưởng lợi

từgiáthuốcchênhởBệnhviệnE?

Thuốc Boganic

có giá trúng

thầu 620

đồng/viên

nhưng tại

Bệnh viện E

giá thuốc

này đến tay

người bệnh

là 1.980

đồng/viên.

Thuốc Medrol Tab 4mg giá

đấu thầu là 983 đồng/viên

nhưng nhà thuốc này lại bán

đến 1.130 đồng/viên.