Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

7

SỐ

44

, THỨ NĂM NGÀY

31/10/2019

KINH TẾ

n

VÂN HồNG

Sau 10 năm Thủ tướng Chính phủ

banhànhQuyếtđịnhsố10/2008/QĐ-

TTgngày16/1/2008phêduyệtchiến

lược phát triển chăn nuôi đến năm

2020, ngành chăn nuôi đã và đang

phát triển trở thành ngành kinh tế

đóng góp tích cực vào sự phát triển

kinh tế - xã hội. Song, cùng với sự

pháttriểnđó,áplựctừchănnuôi lên

môi trườngcónhiềuđiềuđángbàn.

Sức ép từ quymô nông hộ

Đã nhiều năm nay, các hộ dân cạnh

nhà ông Ng.V.H ở Hồng Cát, Nam

Trực, Nam Định phải sống trong cảnh

ô nhiễm môi trường không khí do mùi

hôi thối bốc lên từ trại chăn nuôi lợn.

Trại nuôi của gia đình gia ông Ng.V. H

được xây sát ngay nhà ở, và nuôi với

quy mô nhỏ chỉ trên dưới 10 con lợn

mỗi lứa. Nhưng do không xử lý tốt

chất thải nên mùi khó chịu khiến người

dân sinh sống xung quanh ngày càng

bức xúc.

Một hộ dân sống cạnh trại chăn nuôi

cho biết: “Nhiều lúc nghĩ hàng xóm láng

giềng sống với nhau nhiều năm nên nể

tình không dám nói. Tôi đã dùng bạt che

kín phía giáp với nhà ông Ng.V.H

nhưng vẫn không ngăn được mùi”.

Được biết gia đình ông Ng.V.H cũng

xây hệ thống biogas, nhưng tình trạng ô

nhiễm vẫn không được giải quyết.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở

xã Nam Hồng mà là vấn nạn chung của

nhiều vùng nông thôn. Theo Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

chăn nuôi (Quy chuẩn 62), các hộ chăn

nuôi nhỏ lẻ có diện tích chuồng trại

dưới 50m

2

không phải thực hiện thủ tục

đánh giá, lập kế hoạch bảo vệ môi

trường. Do đó, việc kiểm soát môi

trường hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại các địa

phương gần như bỏ ngỏ.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn, tại hội thảo lấy ý kiến đánh giá

kết quả thực hiện Chiến lược phát triển

chăn nuôi đến năm 2020, (giai đoạn

2008 - 2018) và định hướng phát triển

chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm

nhìn 2040, tính đến năm 2018, vẫn còn

3,2% số trang trại trong tổng số 19.639

trang trại chăn nuôi cả nước chưa áp

dụng bất kỳ biện pháp xử lý chất thải

chăn nuôi. Đối với quy mô nông hộ

53% trong tổng số khoảng 8,2 triệu hộ

chăn nuôi áp dụng một trong các biện

pháp xử lý chất thải và vẫn còn 47% số

hộ chăn nuôi chưa áp dụng bất kỳ biện

pháp xử lý chất thải. Theo đánh giá,

mỗi năm, ngành chăn nuôi xả ra môi

trường gần 90 triệu tấn chất thải rắn và

khoảng 50 triệu m

3

chất thải lỏng.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương,

Cục trưởng Cục Chăn nuôi: “Chăn

nuôi nông hộ vẫn chưa kiểm soát chất

thải từ chăn nuôi và chưa đáp ứng được

yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường

và cũng chưa có đủ chế tài xử lý với

các đối tượng này”. Ông Nguyễn Xuân

Dương cho biết thêm, cơ sở giết mổ

nhỏ lẻ được đánh giá là nguyên nhân

gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi

trường. Hiện trên cả nước còn trên

27.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ

tập trung chủ yếu ở một số địa phương

khu vực phía Bắc. Ở các cơ sở giết mổ

nhỏ lẻ này, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh,

an toàn thực phẩm ở mức thấp 5% hoặc

không kiểm soát được (không có đăng

ký kinh doanh), không truy xuất được

nguồn gốc đối với sản phẩm chăn nuôi.

Việc chậm trễ trong việc xây dựng

các cơ sở giết mổ tập trung, vị trí cơ sở

giết mổ tập trung không thuận tiện giao

thông, cách thức tổ chức phân phối sản

phẩm sau giết mổ chưa hợp lý, cũng

như thói quen tiêu dùng thịt nóng của

người dân được xem là nguyên nhân

tạo điều kiện cho sự tồn tại của các cơ

sở giết mổ nhỏ lẻ.

Chuyên nghiệp hóa

chăn nuôi nông hộ

Để khắc phục những tồn tại, ông

Nguyễn Xuân Dương đưa ra giải pháp,

giai đoạn 2020 - 2030, sẽ phát triển

ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại -

công nghiệp hóa chăn nuôi trang trại và

chuyên nghiệp hóa chăn nuôi nông hộ,

gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế so

sánh và thích ứng với thị trường tiêu

thụ trong nước và xuất khẩu.

Biện pháp sử dụng các loại côn trùng

ăn chất thải chăn nuôi như trùn quế, ruồi

lính đen là giải pháp bền vững, đang

được áp dụng nhiều trong chăn nuôi

nông hộ, mang lại lợi ích kép cho người

chăn nuôi, vừa giúp xử lý chất thải chăn

nuôi, vừa tăng thêm thu nhập từ việc

bán nguồn protein thu được từ côn trùng

cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản

và tận dụng được nguồn phân bón hữu

cơ từ phân của côn trùng. Bên cạnh đó,

cơ sở chăn nuôi có thể lựa chọn giải

pháp công nghệ để xử lý chất thải chăn

nuôi như khí sinh học, đệm lót sinh học,

chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi

được công nhận góp phần bảm đảm chất

lượng môi trường trong hoạt động chăn

nuôi.

Song song với đó, sẽ sắp xếp, tổ

chức lại hệ thống cơ sở giết mổ và chế

biến gia súc, gia cầm theo hướng tập

trung, công nghiệp, gắn với vùng chăn

nuôi hàng hóa, bảo đảm yêu cầu về vệ

sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ

môi trường.

Ông Trần Xuân Đông - Chi Cục

trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở

NN&PTNT Quảng Ninh) cho biết:

“Quy hoạch chăn nuôi đi sau nên việc

dành đất cho chăn nuôi rất khó khăn do

trùng với các lĩnh vực khác. Theo tôi,

cần sớm ban hành quy định về diện tích

chăn nuôi chiếm bao nhiêu phần trăm

trong phát triển nông nghiệp. Nếu vẫn

tận dụng chăn nuôi trong làng, xã, sẽ

không thể đảm bảo an toàn dịch bệnh”.

Đồng quan điểm, bà Hoàng Thị Tố

Nga - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh

Nam Định cho biết, phát triển chăn nuôi

là ngành kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm an

toàn sinh học, an toàn thực phẩm, bảo vệ

môi trường, vì vậy thời gian tới cần tập

trung xử lý vấn đề môi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phùng Đức Tiến, trong giai đoạn 2020

- 2030, chăn nuôi phải là ngành sản

xuất, kinh doanh có điều kiện bảo đảm

an toàn sinh học, an toàn thực phẩm,

bảo vệ môi trường và đối xử nhân đạo

với vật nuôi. Khai thác các tiềm năng

lợi thế để phát triển chăn nuôi bền vững

theo các chuỗi giá trị, bảo đảm hiệu quả

kinh tế, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực

phẩm thiết yếu cho tiêu dùng trong

nước và xuất khẩu; giải quyết việc làm

cho người nông dân.

n

“Giai đoạn 2020 - 2030, sẽ phát triển

ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại -

công nghiệp hóa chăn nuôi trang trại và

chuyên nghiệp hóa chăn nuôi nông hộ,

gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế so

sánh và thích ứng với thị trường tiêu thụ

trong nước và xuất khẩu”.

Chăn nuôi nông hộ khó kiểm soát về môi trường.

ẢNH: TRUBE

Kiểmsoátmôi trường

trong

chănnuôi

Ngày 28/10, TCty Điện lực TP. Hà Nội (EVN-

HANOI) đã phối hợp cùng trường tiểu học Chu Văn

An (quận Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức chương trình

Tuyên truyền sử dụng điện cho hơn 2.400 em học

sinh trong toàn trường.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối

hợp về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả

giai đoạn 2017-2020 giữa EVNHANOI và Sở Giáo

dục & Đào tạo Hà Nội.

Những năm qua, EVNHANOI luôn đi đầu và có

nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức sử

dụng điện an toàn, hiệu quả trên địa bàn Thành phố

cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường học;

cho nhân dân tại các tuyến phố, tổ dân phố, cụm

dân cư … góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng

lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và ứng phó biến

đổi khí hậu.

Nhằm tiếp tục triển khai những hoạt động thiết

thực trong chương trình phối hợp giai đoạn 2017-

2020 đã ký kết, EVNHANOI đã phối hợp cùng

trường Tiểu học Chu Văn An triển khai chương trình

tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả cho

học sinh nhằm giúp các em có thêm kiến thức, nhận

thức, trải nghiệm về những kỹ năng trong việc sử

dụng điện an toàn, hiệu quả, từ đó các em sẽ là

những tuyên truyền viên nhí, chủ động giải quyết

những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho bản

thân hoặc những người xung quanh.

Phát biểu tại chương trình ông Nguyễn Anh Tuấn,

Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI mong muốn quý

thầy cô và các em học sinh tích cực tham gia tương

tác, trao đổi để tiếp thu đầy đủ các kiến thức bổ ích,

quý báu, qua đó vận dụng hữu ích vào thực tế cuộc

sống tại gia đình và nhà trường để việc sử dụng

điện thực sự an toàn và hiệu quả.

SơN DầN

EVNHANOI:

Đẩymạnhtuyêntruyềnsử

dụngđiệnantoàn,hiệuquả

Ông Nguyễn Xuân Dương,

Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.