1 / 20 Next Page
Information
Show Menu
1 / 20 Next Page
Page Background

14

THỨ NăM 2/4/2020

1623

14

THẾ GIỚI ĐỐI PHÓ DỊCH BỆNH

(tr18)

TRỞ LỰC LỚN TỪ ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ

(tr19)

Giálợncógiảm

nhưkỳvọng?

6

8

Phươngphápgiáodục cho

trẻ rối loạnphổtựkỷ:

Dừng-Lùi -Hút

12

Giám đốc Công ty

Thiên Phú tiết lộ

“chiêu trò chơi bẩn”

Đại dịchCovid-19:

Các tòasoạn

báothayđổi tácnghiệp

VIẾTTIẾP:“NHỮNG“NÚTTHẮT”VỤBÁNĐẤUGIÁDỰÁNHÒALÂN(BÌNHDƯƠNG)”

3

Chuyểnmìnhcùng

dòngĐàgiang

Ấmtìnhngườimùadịch

VIẾTTIẾPVỤNỖI OANCỦACÔGIÁOLÊ

THỊ HUYỀN (NAMĐỊNH):

Giảioansaugần29năm

hàmoan!

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, giá điện sinh hoạt các bậc thang từ 1 đến 4 sẽ được giảm

10% trong 3 tháng. Dù chậm nhưng đây là động thái cần thiết trong bối cảnh doanh nghiệp

và người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giá điện cần giảm mạnh và kịp thời hơn

4

13

15

Lời kêu gọi

của Tổng Bí thư đã

chạm đến trái tim

mỗi người dân

Trong bối cảnhViệt Namđang

ở vào thời điểm nguy cơ lây

nhiễm trong cộng đồng ngày

càng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch

nước Nguyễn Phú Trọng đã ra

lời kêu gọi như một lời hiệu

triệu đối với toàn dân.

2