1 / 20 Next Page
Information
Show Menu
1 / 20 Next Page
Page Background

20

THỨ NăM 14/5/2020

1629

9

TÂM DỊCH TRONG TÂM DỊCH

(tr18)

LƯU GIỮ SÀI GÒN XƯA

(tr19)

5

“Ngọnlửatăngtrưởng

vẫnphải cháy”

6

7

Kíchcầudulịchnộiđịa

sauCovid-19

8

Các trườngđại họcđãphải liên tụcđiềuchỉnh

phươngán tuyểnsinhkhácnhauđểphùhợp

với sự thay đổi kỳ thi tốt nghiệpTHPT.

Nhiềucánhânbịkỷ luật,

kiểmđiểmtrongvụxây

dựngđìnhlàngLươngThôn

Điều chỉnh mạnh

các phương án tuyển sinh

2

CánbộTrungươngphải

tiêubiểuvềphẩmchất,

đạođức

Vụchuyểnnhượng43hađất thựchiệnDựánTânPhú(BìnhDương):

Cầnchặnlạihiệuứngdomino!

Viết tiếpbài:“PhườngPhúcXá, BaĐình,HàNội:

Con liệt sĩ khốnkhổvì sai phạmcủaPhóChủtịchphường”

Xácminh, làmrõtráchnhiệm

củaPhóChủtịchphường

Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Anh

hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và

thế giới. Người hội tụ cao đẹp nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại,

phương Đông và phương Tây.

14

15

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

HồChíMinh:Người làmthayđổi dòngchảy lịchsửnhân loại

(tr4)

“Bácvĩnhhằngnhưthếgiữanhândân”

(tr10)

n

PGS.TS

NGUYễN THế Kỷ